Dømt – af folk fra Nineve?

Af Bodil Lanting Cand. teol., journalist
Af Bodil Lanting
Cand. teol., journalist

Mænd fra Nineve skal opstå ved dommen sammen med denne slægt og fordømme den, for de omvendte sig ved Jonas’ prædiken, og se, her er mere end Jonas. (Mat. 12:41).

Den modvillige profet Jonas optræder i søndagens tekster. Hans budskab om dom fik i sin tid folk i Nineve til at omvende sig fra deres ondskab og bede Gud om tilgivelse. Og Jesus nævner Nineves ledere og befolkning som et eksempel til efterfølgelse for sin samtids religiøse ledere.
I disse dage nævnes Nineve i medierne, fordi kristne og andre minoriteter er flygtet fra de grusomme forfølgelser, som Islamisk Stat (IS) udsætter dem for. Flertallet af de kristne flygtninge er uskyldige ofre for massakrer, der sammenlignes med holocaust. Men de holder fast ved deres tro. Jesus er værd at leve for – og værd at dø for.
Siden Jesus gav missionsbefalingen, har kristne missionærer skullet forholde sig til spørgsmålet om, hvad man udsætter sig selv og andre for. Er det værd at risikere liv og helbred for budskabet om den korsfæstede og genopstandne? Og kan man udsætte andre for den risiko?
For de kristne, som holder ud i forfølgelser, handler det om meget mere end traditioner og ‘det med troen’. Det handler om at have et personligt forhold til den levende Gud gennem troen på Jesus Kristus. Det handler om at have sine synders forladelse ved troen på Jesus.
Først når troen bliver til et personligt forhold mellem den enkelte og Kristus, har vi noget at leve og dø for. Men da har vi også en lykkelig evighed at se frem til.
Folk i Nineve omvendte sig ved Jonas’ doms-prædiken. Vi må aldrig hverken direkte eller indirekte give udtryk for, at alle bliver frelst. For så bliver evangeliet til øllebrødsbarmhjertighed.
Uanset hvor rædselsfuldt kristne bliver forfulgt, gælder missionsbefalingen. Og uanset hvordan vores liv som kristne her i verden er, vil livet efter døden ikke bare være bedre – men EVIGT.
Hvornår skal vi igen høre det forkætrede spørgsmål ’Elsker du Jesus?’ og opleve, at mennesker – også i det fredelige Danmark – bliver kaldt til omvendelse og personlig tro?
Som en har sagt: Du er ikke klar til at leve, før du er klar til at dø.