Godt valg statsminister

Helle Thorning-Schmidt Foto: Agnete Schlichtkrull
Helle Thorning-Schmidt
Foto: Agnete Schlichtkrull

Carlo Jensen
Palmealle 5, st. tv.
6000 Kolding

Det er en glæde for mig at skrive til Dem og ønske Dem hjertelig tillykke med Deres valg vedrørende Israel. Jeg beundrer Deres mod til at stå fast ved Deres overbevisning, til trods for Deres nordiske kollegers opfattelse af situationen mellem Israel og Gaza. Der er et gammelt ord, der siger, at historien beviser, at mennesker ikke lærer af historien, og det er uheldigvis sandt i de fleste tilfælde.
I Skriften siger Gud til Abraham: ”Den der velsigner dig, vil jeg velsigne, og den der forbander dig, vil jeg forbande.”
Almindeligvis ryster man på skulderen og tager det ikke så alvorligt, men lad os se, hvad der skete:
1. Storriget Assyrien overfaldt tistammeriget Israel og bortførte befolkningen til Assyrien. Assyrien blev besejret af Babylon og blev aldrig mere et storrige.
2. Babylon traumatiserede den jødiske befolkning, indtil de blev besejret af Medo-Persien. Dermed var Babylons storhedstid slut. Saddam Hussein prøvede at genoplive storhedstiden, men fejlede. Israels Gud havde talt.
3. Jøderne var undersåtter i Babylon, og deres land blev besat af Medo-Perserne, og var det ikke for Dronning Esters indsats, ville en stor udryddelses kampagne være blevet sat i gang der. Efter nederlaget til grækerne så også Medo-Persien sin ende som stormagt.
4. Grækerne fortsatte deres herredømme over jøderne, indtil de blev besejret af Rom.
5. Rom, og nu kommer vi til tiden omkring vor tidsregnings begyndelse, men Rom så sit endeligt, da rebel-lederen Odoacer af Heruli-stammen erobrede Rom og gjorde sig til Konge af Italien. Rom blev aldrig en stormagt siden.
6. Læs Daniels bog. Nu vender vi os til nyere tider, og Skriften siger:
”Engang vil nabolandenes folkeslag angribe Judas land og belejre Jerusalem, men de vil få min vrede at føle, så de bliver helt fortumlede. Til den tid vil jeg gøre Jerusalem til en tung sten, som de ikke kan løfte. Prøver de på det, kommer de til skade, o.s.v.”
Nu skal vi følge den nyere tids historie:
1. Det huskes sikkert, hvad der skete med Nazi-Tyskland, da Hitler myrdede 6 millioner jøder. Tyskland blev delt i to, men blev først forenet, efter at overlevende jøder havde fået godtgørelse.
2. Hvad skete med England, da de nedgjorde Balfour Declarationen og nægtede jøderne indrejse til deres eget land, og derfor landede 10.000 unge jødiske flygtninge i de tyske gasovne. England undlod at gratulere David ben Gurion, da Israel blev erklæret en selvstændig stat – Israel i 1948?
Jo, fra 1948, da Ghana, som de første, forlangte deres uafhængighed, ramlede det store engelske imperium og mistede så at sige alle deres kolonier.
3. Kæmperiget Rusland, der i mange år forfulgte og undertrykte jøderne i deres land, fik også Guds vrede at føIe. Det er meget kendt, at det russiske domæne gik i opløsning. Derfor har vi i dag Ukraine-effekten. Putin vil igen samle storriget Rusland, ligesom Hitler ville samle storriget Tyskland, og han vil have det samme (u)held med sig. Israels Gud lader sig ikke spotte.
4. I øjeblikket gør det lille Gaza forsøg på at udslette Israel, men Skriften siger jo, at hvis de prøver, så kommer de til skade. Zak. 1
2:3. Fakta viser, at netop dette er sket.
Med den baggrund forstår De sikkert, Ærede Statsminister, at jeg på Israels, Danmarks og egne vegne værdsætter Deres valg. Hjertelig tak.
Må Gud velsigne Dem.