Suveræn ja, men…

Jørn Nielsen,
H.C. Lumbyes Vej 159A,
4700 Næstved

Mikael Thomsens besnærende kronik ”Gud er suveræn” af 2/10 fortjener en kommentar. Selvfølgelig er Gud suveræn, og der findes næppe heller nogen ærlige kristne, der påstår, at frelsesoplevelsen begyndte med dem og ikke Gud..
Det farlige er imidlertid påstanden om, at nogle er udvalgt til frelse og andre til fortabelse. Denne calvinske (reformerte) lære er godt nok vel indarbejdet i fx USA, og NT har da også vægtige ord om udvælgelsen, fx at Kristi menighed er udvalgt i Kristus før verdens grundvold blev lagt (Ef.1:4). Ja, udvalgt i Kristus fra evighed af som menighed..
Men NT lærer ikke, at den enkelte er udvalgt til frelse eller fortabelse. Tværtimod, thi: ”Gud vil, at alle mennesker skal frelses og komme til erkendelse af sandheden” (1. Tim. 2:4), hvad Peter gentager med ordene: ”Han vil ikke, at nogen skal fortabes, men at alle skal nå til omvendelse” (2. Pet. 3:9).
Johannes er enig og forkynder, at Kristus ”er soning for vore synder, ja, ikke alene for vore (dvs. de troendes), men også for hele verdens (1. Joh. 2:2). Heri ser jeg ikke nogen ”begrænset forsoning” – engelsk: ”Limited atonement” – (en af calvinismens 5 kardinalpunkter.)
Det er flot, at ”Udfordringen” lod kronikken trykke, så længe der også er plads til en spagfærdig imødegåelse, hvad mit evangeliske hjerte tilsagde mig.