Guds plan med Israel

Flemming Lau
Kragemose vej 3
4200 Slagelse

Ulf Salmonsens debatindlæg den 6. oktober bekræfter desværre hans ensidige syn på konflikten mellem Israel og arabere. For mit vedkommende er Gud netop Gud om alle land og mand var øde og døde, som der står i en salme. Han velsigner os gennem jøderne – hans ægte folk. Vi andre er bare hedninge-kristne. Gud har givet jøderne lov at bosætte sig i det stykke land Israel, der blot er halvt så stort som Danmark, og det går fra Ægyptens bæk til Eufrat i nord (1. mos 15,18). Fra enden af salthavet i øst til det store hav i vest (4. mos 34).
Gud gør følgende klart for jøderne: ”Jorden i landet må I ikke sælge uigenkaldeligt, thi mig tilhører landet, I er kun fremmede og indvandrede hos mig” (3. Mos 25, 23).
Det er muligt, at Ulf Salomonsen mener, at ordene er bibelfusk, men det er, hvad der står. Hvis Jesu ord om at frelsen udgår fra jøderne også er bibelfusk, så må vi hedninge-kristne imødese den evige fortabelse, medmimdre Ulf Salomonsen i så fald kan frelse os?
Vi kunne jo også forholde os til, hvad Yassier Arafat i 1974 sagde til The New Republic: ”det, du kalder for Jordan, er faktisk Palæstina, og Palæstina er Jordan”. Dette bekræftes af Kong Hussein af Jordan i 1981. Der er bosat 1,2 mio. arabere i Israel. Hvor mange jøder er der i Jordan? Nej, der bliver ikke fred i Mellemøsten, før Jesus Kristus kommer igen og vogter folkeslagene med jernspir (Joh. Åb 19,15).