Mere af det samme – uanset farve

Jens Ove Kjeldsen efterlyser solidaritet med fattige og udsatte i regeringens nye finanslov.
Jens Ove Kjeldsen efterlyser solidaritet med fattige og udsatte i regeringens nye finanslov.

Af Jens Ove Kjeldsen, Medlem af hovedbestyrelsen for KD
Kølkærvej 41, Herning

Så fik vi en rød finanslov, hvor rød blok viste, hvad der betyder noget for dem blandt de mange valgløfter. Det skuffer os meget i KD, at rød blok nu sænker ulandsbistanden med 1 mia. kr. på trods af valgløfter om det modsatte.
S, SF og R fremlagde op til sidste folketingsvalg en fælles udenrigspolitisk plan som indeholdt, at ulandsbistanden over en årrække skal op på 1 % af BNI. Det lød godt, for det måtte vel være indenfor den 4 års valgperiode. Ak nej, der mentes åbenbart en lang årrække. – Og en sænkning undervejs blev ikke udelukket. Derved blev dette valgløfte et uforpligtende vælgerbedrag, som så mange andre.
Danmark skal som et rigt land gå foran og hæve ulandsbistanden til 1 % af BNI. Midlerne bør primært fordeles gennem de frivillige hjælpeorganisationer. Det forebygger både menneskelige lidelser, krige og flygtningestrømme!
Regeringens nye regler om at nægte familiesammenføring det først år, efter at en flygtning har fået beskyttelsesstatus, vil især ramme børn. Af de syriske flygtninge med flygtningestatus er halvdelen af dem, de vil hjælpe hertil, under 12 år! At forbyde familiesammenføring det første år vil gøre hele familien endnu mere traumatiseret. Desuden risikerer de flygtende kvinder og børn at blive misbrugt eller at dø i deres gemmesteder.
Hvor er solidariteten med børnene, de udsatte og de fattige blevet af hos venstre-fløjen? Det står desværre ikke bedre til hos højre-fløjen. – Derfor skal KD ind i Folketinget, helst i en nøgleposition, så vi kan få gennemført vigtige mærkesager både vedrørende ulandsbistand og vedrørende børnefamiliernes vilkår – herunder også flygtningefamilier.