Apostolsk højskole lægger ny kurs i 2015

 

Planen er, at der skal bygges en ny stor kirke med plads til tusind til venstre for højskolen, hvor der nu ligger en jordhøj. Andre dele af højskolen skal indrettes til efterskolen "Euroclass". I forvejen har den lokale kirke sine kontorer på skolen.
Planen er, at der skal bygges en ny stor kirke med plads til tusind til venstre for højskolen, hvor der nu ligger en jordhøj. Andre dele af højskolen skal indrettes til efterskolen “Euroclass”. I forvejen har den lokale kirke sine kontorer på skolen.

 

Højskolen skal tilbage til sine rødder, har bestyrelsen besluttet efter samtaler med baglandet.

Bestyrelsen for Kolding Internationale Højskole har besluttet en ny kurs for skolens strategi, struktur og drift.

Det betyder samtidig, at forstander Sigbjørn Sørensen stopper pr. 1. januar. – Kolding Internationale Højskole skal fremover forankres i de lokale apostolske menigheder og blive en menighedsbaseret bibelskole, samtidig med at den beholder sit internationale og brede kirkelige fokus.
Det oplyser bestyrelsesformand Jesper Kure, der også er den ledende præst i Kirke-i-byen, som er den apostolske kirke i byen med tæt ved 500 medlemmer.

For få elever

Beslutningen hænger sammen med, at Kolding Internationale Højskole – ligesom andre højskoler – har oplevet en voldsom elev-tilbagegang gennem de seneste år fra omkring 90 til nu kun ca. 30 elever. Der var derfor behov for, at bestyrelsen handlede drastisk, hvis den 75 år gamle højskole skulle reddes.

Ny kurs nødvendig

Kolding Internationale Højskole skal fremover have en mere klar teologisk linje.
Det betyder dog ikke, at skolen nu lukker sig fuldstændig sammen om kun at være en apostolsk højskole. Men man vil tilbage til de oprindelige visioner om at ”bygge troens tempel”.
Samtidig vil man knytte sig mere til de lokale menigheder så deres ”ledelsesmæssige og teologiske kræfter bliver centrale i udformning af skolens vision og daglige drift”.

Euroclass flytter ind

Bestyrelsen ønsker at arbejde hen imod, at KIH bliver en form for et ’ressource-center’ for de lokale menigheder og samtidig samler flere funktioner og ressourcer fra Apostolsk Kirke ’under samme tag’.
Planen er, at Euroclass, der en teenagebibelskole under Efterskolen Kildevæld, skal flytte ind på en del af skolen.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Kirke ved højskolen

Den lokale og voksende apostolske kirke, ”Kirke-i-byen”, er også interesseret i at købe en del af ”huset” samt et stykke af højskolegrunden for at opføre en helt ny kirke med plads til 1.000 mennesker til afløsning af den nuværende kirke, som skal sælges til friskolen.
Ændringerne skal finansiere en større renovation og opfriskning af højskolens bygning, som er fra 1950’erne.

Ny forstander

Hverken bestyrelsen eller højskolens forstander Sigbjørn Sørensen ser, at han kan lede den nye proces. Derfor stopper KIHs forstander gennem de sidste fire år, Sigbjørn Sørensen, 1. januar 2015. Dette sker efter gensidig aftale.
– I sit virke som forstander for Kolding Internationale Højskole har Sigbjørn Sørensen særligt bidraget skolen med en fornyelse i tænkning om sammenhæng mellem kristen tro og konkret levet liv samt en nytænkning af troens sprog og relation til kulturen, siger Jesper Kure.
– Bestyrelsen er Sigbjørn Sørensen taknemmelig for disse og mange andre bidrag samt hans store personlige omsorg og engagement for skolen.

Midlertidig forstander

Fra 1. januar 2015 og frem til skoleåret slutter 30. juni konstitueres Moïse Ollivier som midlertidig forstander for højskolen. Moïse Ollivier har et indgående kendskab til højskolen både som tidligere elev og lærer gennem mange år.
Bestyrelsen har truffet sin beslutning efter mange samtaler med skolens bagland. Repræsentantskabet, personalet og eleverne er derefter blevet orienteret om ændringerne.


Artiklen fortsætter efter annoncen: