Islamisk Stat fører krig efter ’bogen’

Af Tidl. forlagsdirektør Jørgen Vium Olesen, København.
Af Tidl. forlagsdirektør Jørgen Vium Olesen, København.

Når ”Islamisk Stat” terroriserer, er det ikke i modstrid med, hvad Muhammed lærte. Det viser historien.

Når Islamisk Stat (IS) på brutal vis skærer halsen over på journalister, tvinger folk til at blive muslimer, voldtager ikke-muslimer, sælger kristne kvinder som slaver for kr. 250 (Iflg. Kristeligt Dagblad d. 10.11. 2014), så efterfølger de deres mester, Muhammed, som gjorde det samme, især imod dem som ikke ville anerkende ham som profet.

Det er en kendt sag, at Muhammed halshuggede 600 mænd i en jødisk landsby i nærheden af Medina, fordi de ikke ville anerkende ham som profet. Kvinderne blev gjort til slaver og bragt til Medina sammen med krigsbyttet, som blev fordelt imellem Muhammeds ”hellige” krigere. (Du kan finde de historiske henvisninger til denne beretning på hjemmesiden: http://quotingislam.blogspot.dk/2011/06/muhammad-presides-over-beheading-of-600.html)

Frygt, vold og undertrykkelse

Da folk i Mekka ikke ville tro på Muhammed, måtte han flygtede til Medina, hvor han skaffede sig rigdom ved at overfalde karavaner. Her opdagede han, at når han brugte vold og tvang, kunne han få de fleste til at tro på ham. ”Hvis nogen falder fra troen, så dræb ham,” var hans befaling. Til sidst havde han en hær, som indtog Mekka og den Arabiske halvø, Nordafrika og i dag store dele af verden. Det er 1400 års krig, som stadig er i gang. IS følger i vor tid de samme principper, som deres mester Muhammed grundlagde for 1400 år siden. Ved frygt, undertrykkelse og etnisk udrensning indtager de by efter by i Syrien og Irak. De, der ikke vil konvertere til Islam i denne nye stat, bliver halshugget. Det farlige ved islam, i modsætning til mange andre religioner, er, at islam ønsker at tage magten i hele samfundet, undertrykke indbyggerne under islam, udslette eller dominere anderledes troende. Det er en totalitær enevældig statsform.

Tortur af hustru

Én af Muhammeds koner ved navn Fatima, kendt som Umm Qirfa, som heller ikke ville anerkende ham som profet, blev på hans ordre lagt på jorden af Zayd bin Haritha, hvorefter hendes ben blev bundet fast til 2 kameler, der derefter galoperede i hver sin retning, og splittede hende i 2 dele. (Kilde: The History of Nations and Kings by Al-Tabari, Vol. II, p. 127.)Muslimernes egne skrifter

Der er et utal af lignende brutale beretninger, vel at mærke fra Muhammeds egne tilhængere og historikere. Der er en hjemmeside www.faithfreedom.org/challenge.htm, hvor der tilbydes 50.000 dollars (300.000 kr.) til den, der kan bevise, at Muhammed ikke var: en narcissist – en kvindehader – en voldtægtsforbryder – pædofil – liderlig – en torturbøddel – en massemorder – en kultleder – en snigmorder – en terrorist – en gal mand – en røver. Enhver kan gå ind på nettet og læse om Muhammeds liv. (fx de muslimske krønikeskrivelser Isami og Barani), hvor mange af historieskriverne med stolthed fortæller om de grusomheder, der igennem historien er blevet gjort i islams navn, ligesom IS i dag.

Fra Muhammed selv
Kronikøren henviser bl.a. til den tidligere muslim Mark A. Gabriels bog om terrorismen i islam.
Kronikøren henviser bl.a. til den tidligere muslim Mark A. Gabriels bog om terrorismen i islam.

I bøgerne: Islam og Terrorisme af Mark A. Gabriel og i Ayann Hirsi Ali’s selvbiografi: Opbrud og Oprør, som begge er skrevet af tidligere muslimer, er deres klare konklusion, at volden, terroren og brutaliteten kommer fra Muhammed.

Voldtægt i islams hus

Nogle af Muhammeds ”hellige” krigere kom på et tidspunkt til Muhammed og spurgte, om de måtte voldtage kvinderne i de områder, de havde indtaget, efter at mændene var blevet dræbt.
Efter at have rådført sig med Allah gav han sine soldater tilladelse til at voldtage kvinderne i Allahs navn. Senere udtalte en muslimsk historiker: ”Det er en ”guddommelig” strategi at voldtage kvinderne i de erobrede lande, hjemføre dem som slaver, lade dem føde børn, der derefter vokser op som muslimer og på den måde udbreder islam”. Du kan finde alle henvisningerne i Koranen og i Hadiths til disse beretninger og meget mere på denne hjemmeside: www.quotingislam.blogspot.dk


Artiklen fortsætter efter annoncen:Børn bliver martyrer

For nogle uger siden fik jeg en mail fra en kristen missionærfamilie, der boede i en landsby, der netop var indtaget af Islamisk Stat i Irak. De beskrev, hvordan Isis’ soldater gik fra hus til hus, hvor de først spurgte børnene, om de ville konvertere til islam, og hvis de sagde nej, blev de dræbt. Derefter formodede han, at turen så ville komme til de voksne! Jeg har ikke siden fået flere mails fra denne familie, som sandsynligvis ikke lever mere.

Fri os fra det, som de kalder gud

Som en kristen er det min overbevisning, at vi må respektere og vise kærlighed til alle mennesker, uanset hudfarve, religion eller seksuel observans. Vi skal elske vore fjender, gøre godt imod dem, der forfølger os. Dette praktiseres af mange kristne i de muslimske lande, hvor de bliver forfulgt, dræbt, eller hvor deres kirker bliver nedbrændt. Der forsvarer de kristne sig ikke mod disse overgreb, og de muslimske regeringer gør som regel intet for at standse forfølgelserne. I Danmark skal vi også elske og vise kærlighed til de enkelte muslimer. Også dem der kommer til vores land som flygtninge.

Ikke imod muslimer, men imod deres religion

Men når det gælder religionen islam og den totalitære ideologi, som denne religion repræsenterer, må vi på det skarpeste tage afstand fra islam. Vi må sige det samme, som blev udtrykt på en lille lap papir, der blev hængt op på en mur i New York umiddelbart efter 11. september: ”Fri os fra det, de kalder gud.” De forbrydelser, som ISIS begår imod uskyldige mennesker i Syrien og Irak, må straffes, når og hvis IS bliver besejret.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Verden må vælge

Vor verdens store tragedie er, at man ikke i tide har afsløret de totalitære ideologier, som er opstået for at ødelægge både demokratiske og ikke demokratiske lande.
Tyskerne fik ikke i tide afsløret nazismen, inden nazismen fik magten over Tyskerne og førte det tyske folk ud i en alt ødelæggende verdenskrig. Italienerne fik ikke afsløret fascismen, før Mussolini fik det italienske folk med ind i 2. verdenskrig. Russerne fik ikke afsløret kommunismen, før proletariatets diktatur overtog magten i Rusland. Med Lenin og Stalin og de millioner, der blev dræbt i de folkedrab, der fulgte, eller kineserne og maoismen, osv.

Forbudt at kritisere?

Det er også det store bedrag i dag, at verden ikke kan eller vil afslører islam og islams grundlægger Muhammed. Man kritiserer ikke islam, som man fuldstændigt fejlagtigt kalder en fredens religion. Intet kan være mere tåbeligt og selvmodsigende, når man ser på volden i verden i dag. Ifølge BBC blev 5.042 dræbt af islamister bare i november måned 2014, iflg. BBC World Service.
Eller man tager ikke afstand fra Muhammeds afskyelige voldshandlinger. Muhammed, der i dag et forbillede for alle muslimer, både islamister og muslimer i almindelighed. Hvis de muslimer, der i dag kritiserer IS, også ville kritisere Muhammed, som gjorde nøjagtigt det samme, som IS gør idag, så ville deres kritik af IS have mere troværdighed og mening. Derfor står vi i dag i fare for at blive overtaget af en ny totalitær ideologi, en religion, der allerede undertrykker og dominerer én milliard mennesker.

Sandheden må ikke undertrykkes

Hvis ikke vi tillader sandheden om Muhammed at komme frem, hvis ikke vi går til roden af ondskaben og massivt kritiserer Muhammed, islam og dens krigeriske historie, så vil vi forsat se tusindvis af unge muslimer i Vesten blive forført og drage i hellig krig i Irak og andre steder i verden. Når en kvinde i Pakistan bliver dømt til døden og henrettet af myndighederne i landet på grund af blasfemi, fordi hun har kritiseret ”profeten”, så er landets lovgivning fuldstændig på vildspor. Muhammed var ikke nogen guddom, endsige hellig person, han var en krigsforbryder, der brugte religionen til at forføre mænd til at gå i døden for ham. Han havde den skøre ide, at han var profet! Hvis han overhovedet var noget i den retning, så var han en falsk profet.

Løgnen om de 70 jomfruer

Troen på, at hvis muslimer dør i en krig, eller sprænger sig selv og mange andre mennesker i luften ved et selvmordsangreb, en afskyelig handling, så får de direkte adgang til paradis, hvor der venter dem 70 jomfruer, som vil tage sig kærligt af dem, – det er en forførelse, der råber til himlen. Hvordan kan tænkende mennesker tro på en sådan løgn? Det er et fuldstændigt falsk billede af den sande Gud, ham, som har skabt himmelen og jorden, og som opretholder hele skabningen og giver alt, hvad der ånder liv. Skulle han belønne mord og ødelæggelse af menneskeliv ved at sende mennesker i Paradis? Dette er dæmonisk, fra løgnens fader, som ønsker at ødelægge Guds skaberværk og bedrøve Gud. Gud vil aldrig tvinge noget menneske, det ville være voldtægt, det modsatte af kærlighed.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Gabriel eller Djævelen

Det interessante er, at Muhammed selv var i tvivl, om det var Gabriel eller Djævelen, der ”åbenbarede” sig for ham, første gang han fik en ”åbenbaring”. (Der er de forskere, der mener, at Muhammed havde epilepsi, da der er nævnt noget om fråde om munden på ham, når han kom i trance.) Men da han kom hjem, overbeviste hans kone, der var noget ældre end Muhammed, og hans onkel, der tilhørte en kristen sekt, ham om, at det var Gud, der havde åbenbaret sig for ham. Siden brugte han sine ”åbenbaringer” til egen fordel og til at styre sine mænd. Sendte dem ud i ”hellig” krig og bildte dem ind, at de blev ombejlet af jomfruer i Paradis, hvis de døde i krig. Han stjal sin tjeners kone, da Allah havde ”åbenbaret” sig for ham og givet sit samtykke!
Når vi i dag ser frugterne af Muhammeds liv og islams historie, er der ikke tvivl om, at både hans kone og hans onkel tog så grueligt fejl.

 

Kronikker og læserbreve er udtryk for forfatternes egne holdninger.