Retræter skal inspirere til nyt liv med Gud – og til at give det videre

Kirken har fået til opgave at forkynde evangeliet. Men hvordan kan vi med Helligåndens hjælp få mod, styrke og evner til at forkynde budskabet om Jesus til nutidens mennesker? Det er emnet for to heldagsretræter i katolsk regi, hhv. den 21. februar i Kbh. og den 28. i Aarhus.

s.4 Retræter skal.. plakatUnder retræterne får deltagerne mulighed for at møde og blive inspireret af en mand, som i over 40 år har brugt sit liv på netop det: José H. Prado Flores, også kendt som Pepe Prado (f. 1947). Siden han i 1971 oplevede at blive berørt af Helligånden, har han haft som sit kald at evangelisere i den katolske kirke som lægperson. Han er grundlægger af Skolen for Ny-evangelisering, Skt. Andreas Skolen, som i dag omfatter ca. 2000 skoler i over 80 lande.
Sammen med Angela Chinese, direktør for Skolen for Ny-evangelisering i Brasilien, vil Pepe Prado lede to heldagsretræter og undervise ud fra den såkaldte KERYGMA-metode. Deltagerne vil opleve personlig forbøn og inspiration til, hvordan de kan styrke og forny deres forhold til Jesus – og derigennem blive i stand til at efterleve missionsbefalingen. Målgruppen for seminaret er alle interesserede, særligt personer, som arbejder med forkyndelse i det daglige: præster, kateketer, lærere, medlemmer af forskellige grupper i kirken – samt alle troende, der ønsker at udvikle og uddybe deres tro. Biskop Czeslaw Kozon er protektor for arrangementet.
Flere oplysninger kan ses på hjemmesiden www.katolsk-aarhus.dk/nytliv.