Send Per Ramsdal i kloster

I den forgange uge blev sagen om folkekirkepræsten Per Ramsdal, der har skabt røre ved at sige, at han ikke tror på Jesu opstandelse, afgjort efter en tjenstlig samtale med Københavns biskop Peter Skov-Jakobsen.

Iben Thranholm. Cand teol., journalist og samfundsdebattør.
Iben Thranholm. Cand teol., journalist og samfundsdebattør.

Per Ramsdal trak sine udtalelser tilbage, og biskoppen pålagde ham et mentorforløb for at styrke hans teologiske og faglige bevidsthed. Biskop Peter Skov-Jakobsen udtaler i et interview i Kristeligt Dagblad, at han mener, der har været tale om et fortolkningssvigt fra præsten side. Selvsamme biskop har i forbindelse med sagen selv lagt distance til Jesu fysiske opstandelse, idet han har bedt sig fri for enhver tale om konkret biologi i forhold til Jesu opstandelse.

Ramsdals mentor bliver professor i dogmatik Theodor Jørgensen. Også han har udtrykt sig tåget og uklart om Jesu opstandelse. I en overskrift i Kristeligt Dagblad erklærer han, at han ikke tror på opstandelsen som fysisk, men som ”begivenhed”, hvad der så end ligger i den definition. Theodor Jørgensen kan ikke få det til at hænge sammen, at Jesus går igennem lukkede døre, hvis han er fysisk opstanden. Jørgensen mener også, at himmelfarten er en absurditet, hvis man fastholder Jesu fysiske opstandelse.

Mon Jørgensen har overset, at Jesus spiser en fisk for øjnene af sine disciple ved Tiberias’ sø. Han spørger dem netop, om han kan få noget at spise for at forsikre dem om, at han er konkret fysisk opstanden og ikke er en såkaldt ”begivenhed”. Med biskop Peter Skov-Jakobsen og professor Theodor Jørgensens udmeldinger er det svært at se, hvordan de skulle kunne hjælpe Per Ramsdal. Jeg har selv gennemgået den teologiske uddannelse og kender til hudløshed den abstrakte fablen om ”fortolkninger”. En af grundene til at Ramsdal er endt med ikke at tro på opstandelsen, skyldes præcist denne undervisning i ”fortolkninger”, som er komplet blottet for åndelighed.

Hvis man virkelig ville hjælpe Ramsdal, burde man sende ham i et kloster, hvor han ville lære at bede sig ind i troen og gudserfaringen. Forudsætningen for at tro på Jesu opstandelse er, at man møder ham personligt. Det kan ske i bøn og meditation. Man kan ikke tænke sig til tro. Efter sådant et møde, der skaber fortrolighed mellem Gud og mennesket, er det let at tro på Jesu fysiske opstandelse.