Befrielse fra onde ånder er mulig

Af John Vang Jørgensen. Tidl. præst i Hillerød  Menighedscenter, Leder af Åndens Klinik i Danmark
Af John Vang Jørgensen. Tidl. præst i Hillerød
Menighedscenter, Leder af Åndens Klinik i Danmark

Guds søn blev åbenbaret for at tilintetgøre djævelens gerninger, og man mener, at Jesus brugte en tredjedel af sin tid på at sætte mennesker fri.

I Markusevangeliet kap. 16 giver den opstandne Jesus sin missionsbefaling til kirken og siger bl.a.: ”Disse tegn skal følge dem, der tror: I mit navn skal de uddrive dæmoner…”. Han var ” Det sande lys ” – og kunne tilbagevise enhver sammenblanding mellem lys og mørke. Han drev dæmonerne ud ved Guds finger! I Nazaret læser Jesus op fra Esajas` bog: ”Herrens Ånd er over mig, fordi han har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige, for at udråbe frigivelse for fanger og syn til blinde, og sætte undertrykte i frihed, for at udråbe et nådeår for Herren.” Der står også i Esajas Bog, kapitel 61: ”…lægedom til dem hvis hjerter er knust… Og løsladelse til lænkede”.

Dæmoner er virkelige

Hvis du én gang har stået overfor en dæmoniseret person, vil du aldrig være i tvivl om djævelens og dæmoners eksistens! Du vil i sådanne mennesker se ind i en ufattelig lidelse af lænker og bånd, og du vil se knuste hjerter. Det eksisterer desværre ikke kun i Afrika og Sydamerika, men også i dagens Danmark, og vi har som kirke svaret, – eller burde have det! Hvis du bare én gang har set et fortrykt, knust, nedbrudt, menneske blive sat fri ved autoriteten i Jesu navn og opleve Jesu blods genoprettende virkning, vil det gøre et uudsletteligt indtryk! Og du vil virkelig forstå, hvorfor HAN kom her til jorden og den kærlighed, som er beskrevet i Johannesevangeliet kap. 3, vers 16: ”For Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham”. Det græske ord for frelse kan oversættes ved befrielse m.m.

Mennesker - også kristne - kan være plagede af onde ånder.
Mennesker – også kristne – kan være plagede af onde ånder.
Ånderne vil prøve at vende tilbage

Der står i dagens tekst, at de urene ånder vil prøve at vende tilbage. Derfor er det vigtigt, at huset er optaget! Optaget af hvad? Optaget af Jesus, som ved sin Ånd er flyttet ind i ”huset”. Det som Nikodemus havde så svært ved at forstå, selvom han var lærer i Israel. Hvorfor er det svært at forstå? Forvirring, ringe eller ingen bedømmelse, mistænksomhed, anklager, frygt m.m. forhindrer folk i at gribe det. Igennem historien er udøvelsen af uddrivelse/eksorcisme sket på de mest forfærdelige måder, og vi må nok erkende, at ekstreme fællesskaber har gjort megen skade med hensyn til denne tjeneste. Uddrivelse af onde ånder er dog et af de tegn, som skal følge de troende, og det er et fantastisk redskab til at hjælpe mennesker.

Man må huske på at ”den stærke ” ikke slipper sit tag i det stakkels menneske frivilligt. Han må møde en endnu stærkere magt – nemlig Jesus Kristus. Nogle tror fejlagtigt, at det gør en forskel, hvis man råber rigtig højt. Det er en misforståelse. Ånderne slipper deres tag ved autoriteten i Jesu navn. Det virker, som om okkultisme tilpasser sig forskellige kulturer. Derfor kan vi opleve, at ærligt søgende mennesker, som har været i forbindelse med New Age og alternative behandlere, har fået store skader. Nogle er blevet kristne i deres søgen, og de sidder i vores kirker uden at opleve den fantastiske frihed, der bliver prædiket om fra talerstolen.

Gode bøger om udfrielse

Alle kristne burde læse bøger af Derek Prince, hvor han fortæller om forkerte teologier, han selv så som sandhed, indtil han oplevede åndsfyldte kristne, som var bundet på forskellige måder.
Graham Powells bøger fortæller bl.a. om Powells egen kamp, som heltidsansat åndsfyldt evangelist for at komme ud i frihed – fri fra depression og selvmordstanker. Paulus skriver i 2. Korinterbrev, kap. 10, v. 4-5, at vi har fået kampvåben til at nedbryde tankebygninger.

Nogle tanker er så stærke, at de bliver sammenlignet med fæstningsværker. Tankebygningerne kan så sætte sig til ”livsfarlige følelser”. Læs bogen med samme titel af Dr. Don Colbert. I dagens tekst gennemskuer Jesus menneskene og forklarer dem med andre ord, at lyset og mørket ikke har noget til fælles. HAN er det sande lys, og mørket kan ikke gribe det. Men han er det lys, som oplyser ethvert menneske med en herlighed fra Faderen. Han er fuld af nåde og sandhed – også i dag!

 


Artiklen fortsætter efter annoncen:Søndagens tekst: Luk. 11:14-28

Teksten er fra Bibelen på Hverdagsdansk

Jesus under falsk anklage
14Engang uddrev Jesus en ond ånd, som havde gjort en mand stum. Efter at være befriet fra den onde ånd kunne den stumme mand tale, og folkeskaren var forbløffet. 15Men mange var skeptiske. Nogle sagde: »Det må være med hjælp fra Satan, de onde ånders fyrste, at han driver dæmonerne ud.« 16Andre ville sætte ham på prøve ved at bede ham gøre et mirakel, som helt klart var fra Gud. 17Jesus var klar over, hvad de tænkte, og derfor sagde han: »Hvis et land ligger i krig med sig selv, går det sin undergang i møde. Det samme gælder et hjem og en familie. 18Hvis nu Satan uddriver sine egne onde ånder, hvordan kan hans rige så bestå? I påstår, at jeg uddriver onde ånder ved hjælp af de onde ånders fyrste. 19Påkalder jeres egne tilhængere så også Satans magt, når de vil drive onde ånder ud? Prøv engang at spørge dem! 20Men hvis det er ved Guds kraft, at jeg driver dæmoner ud, så er Guds rige jo kommet til jer! 21Når en stærk og bevæbnet mand bevogter sit hus, kan han have sine ejendele i fred. 22Først når en, som er stærkere end ham, angriber og besejrer ham, kan den stærkere afvæbne ham og fordele byttet. 23De, der ikke er med mig, er imod mig, og de, der ikke arbejder sammen med mig, modarbejder mig.

Fra det onde til det værre
24Når en ond ånd er drevet ud af et menneske, strejfer den omkring i ørkenen for at finde et sted, hvor den kan slå sig ned. Når den ikke finder noget, siger den til sig selv: ‘Jeg må hellere vende tilbage til det »hus«, jeg kom fra.’ 25Når den vender tilbage, finder den huset rengjort og sat fint i stand. 26Så går den ud og finder syv andre ånder, værre end den selv, og de flytter alle ind i det ledige hus. Da bliver det sidste værre end det første for det menneske.«


Artiklen fortsætter efter annoncen:Velsignelsen ved at handle på Guds ord
27Mens Jesus talte, råbte en kvinde fra mængden: »Åh, velsignet er den kvinde, der bragte dig til verden og nærede dig ved sit bryst!« 28Jesus svarede: »Velsignede er de, der hører Guds ord og handler på det.«