Filip leder moderne disciple i Galilæa

Filip Peters-Lehm Eero med sin søn Benjamin på armen
Filip Peters-Lehm Eero med sin søn på armen

Filip Peters-Lehm Eero leder sammen med Sonja Det Danske Hus i Tiberias i Galilæa, Israel, hvortil især unge valfarter for at opleve Bibelens verden.

Filip har lige sendt de 20 unge danskere på Discipelskolen i Tiberias i Israel på forlænget weekend. For lidt siden sagde han farvel og tak til ugens gæste-underviser fra Danmark, Rolf Jørgensen, Aalborg, efter en spændende uge med fordybelse i Romerbrevet. Nu går han rundt med en baby-alarm for at opfange det mindste klynk fra sin 2½-årige søn Benjamin, som ligger og sover i lejligheden ovenpå Det Danske Hus i Poriyya.

Bevægelsen Ordet & Israel har opført huset for nylig på en af de højeste bjergtoppe ved Genesaret Sø. Her er en bjergtagende udsigt over søen og Jordandalen. Til gengæld blæser det friskt heroppe i det flotte solskinsvejr. Så snart Filip kan få Udfordringens udsendte medarbejder ekspederet, skal han og Benjamin ud på sygehuset, hvor mor Sonja stadig ligger med den nyfødte Jonatan – på 9. dag. Den lille fyr har fået gulsot og feber, så han fik ikke straks lov at komme hjem.

Midt i historien

Filip overtaler en af de studerende, Benjamin Riis fra Amager, til at vise Udfordringen rundt, mens han selv tjekker, om lille Benjamin fortsat sover. Studerende Benjamin tager Udfordringen med på en rundvisning i huset, mens de andre studerende – eller disciple, som de kalder sig – står parat med rygsække til at udforske landet i den forlængede weekend. Benjamin viser os drengenes værelser i stueetagen, hvor de bor to og to, og pigernes på 1. sal. I et fællesrum hænger stadig en håndskrevet plakat: It’s a GIRL – BOY!

– Vi har fulgt meget med i Jonatans fødsel, fortæller Benjamin. Han fortæller, at han selv besluttede at tage på discipelskolen i Tiberias, før han skal i gang med at uddanne sig til fysioterapeut. – Det er fantastisk at studere Bibelen her, hvor meget af indholdet er foregået. Teksten bliver levende på en helt ny måde. Det giver en masse bibelglæde, fortæller han. Han bruger bevidst ordet ”bibelglæde”, som er et af formålene med denne specielle danske bibelskole i Galilæa, Israel, hvor Jesus boede det meste af sit liv. Her vandrede han omkring og underviste de sidste tre år inden korsfæstelsen i Jerusalem. Også efter opstandelsen tog Jesus tilbage til Galilæa – og spiste fisk… det var forresten lige derovre på stranden af søen i nærheden af Capernaum, hvor Peter jo boede.

Fantastisk at stå midt i det hele – 2.000 år senere. Normalt tager disciplene på en udflugt i løbet af ugen for at se et af de steder, de er blevet undervist om. Sidste uge skulle de fx have været til Jerusalem, men på grund af uventet meget sne måtte de udsætte rejsen. Ikke Bjarne Riis, men… Benjamin får mange spørgsmål om sit efternavn Riis. Er han i familie med Bjarne Riis? Nej. Men hans farfar var en kendt lærer på Luthersk Missionsforenings højskole, LMH, i Hillerød. Vi slutter rundvisningen i Filips lejlighed, hvor der lugter lidt af bleer og babygylp, som der skal hos en ung børnefamilie. Men nu lugter der også af frisk kaffe til Udfordringens udsendte.

Benjamin Riis er en af disciplene med udsigt over Genesaret sø.
Benjamin Riis er en af disciplene med udsigt over Genesaret sø.
Gift med en finne

Filip hedder intet mindre end Peters-Lehm Eero til efternavn. – Det sidste, Eero, har jeg fra min kone Sonja, som kommer fra Lapland i Finland, fortæller han. Filip mødte hende i Danmark, da Sonjas søster skulle giftes. Og det endte altså med, at Sonja også blev gift med en dansker. De to var også en tur i Jerusalem som volontører for en finsk mission. Så da de fik mulighed for at blive lederpar på det nye danske hus i Tiberias i juni 2014, var det bare lykken.

De afløste Laura og Niels Nygaard. Hvor længe de skal være her, er ikke afgjort, og Filip tager tingene, som de kommer – i hurtigt tempo. Han nyder at være ”i Guds plan” og gøre, hvad Gud har sagt, fortæller han. Da vi spørger lidt mere ind til, hvad det vil sige sådan rent praktisk, og hvordan han véd, hvad der er Guds plan, svarer han: Fordi Han har sagt det! Nu må han forklare…


Artiklen fortsætter efter annoncen:Ledt af Gud

Jo, Filip var på en KFS-lejr for studerende, og undervisningen fængede ikke rigtigt, husker han. Så han sad i sine egne tanker, da han pludselig syntes, han hørte Guds sige: Filip, du skal tage på TKM. TKM står for TværKulturel Missionsuddannelse og sigter på at uddanne studerende til at arbejde i udlandet og blandt flygtninge og indvandrere. TKM støttes bl.a. af Luthersk Mission, Indre Mission, Evangelisk Luthersk Missionsforening, Dansk Europamission, Bibeltrogne Vänner (Sverige) og Heimamissionen (Færøerne).

– Jeg gik i gang med TKM-uddannelsen og tog en bachelor.
Jeg skulle så beslutte, om jeg ville læse videre og blive teolog. Men da jeg så alt det ”kedelige” stof, man skulle igennem, havde jeg ikke meget lyst til det. Der var jo græsk og hebræisk og meget andet, som ikke så så spændende ud. Så jeg besluttede faktisk at droppe teologien og søgte i stedet ind på socialpædagog-uddannelsen, fortæller Filip. Mens han nu gik og ventede på at få svar, tog han på en sommerlejr i Holland. Det var en kristen lejr, som handlede om mission. Pludselig kom en af talerne hen til Filip og gav ham et ”ord fra Gud”.

– Filip, det, du er i gang med, det er ikke det, Gud vil, sagde han. Filip undrede sig og spurgte, hvordan en mand, der ellers ikke kendte noget til Filips liv, kunne vide, hvad Gud sagde. Men taleren – som er en meget respekteret forfatter – svarede: Når Gud siger noget, så er jeg ikke i tvivl. For Filip blev det en afgørende vejviser. Han besluttede at gå tilbage til teologien og læse til præst. Det lykkedes også at fuldføre studiet, og det har givet Filip meget at føle sig ledt ovenfra. Her i Israel føler han nu, at han er på rette plads og i Guds spændende plan med hans liv.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Gæstetaler Rolf Jørgensen (th) og Filip Peters-Lehm Eero.
Gæstetaler Rolf Jørgensen (th) og Filip Peters-Lehm Eero.
Jesus-troende jøder

Disciplene i Det Danske Hus i Tiberias har god kontakt med en messiansk-jødisk (kristen) menighed af israelere i Tiberias. Præsten fra menigheden har netop undervist de danske disciple ud fra sin specielle jødiske indsigt, og det har været spændende. Roen er nu efterhånden faldet over huset, som er tømt for unge på vej ud i det moderne Israel. Nogle tager på stop til badestrandene i Haifa eller Netanya. Andre til Jerusalem eller Tel Aviv.

Nogle besøger andre unge, der er udsendt af Israelsmissionen, som har et dansk præstepar i Jerusalem. Det er for tiden Elisabeth og David Serner – for øvrigt Filips venner fra Danmark. Men nu vågner Benjamin endelig, og vi skynder os at få taget et billede af far og søn, så de kan komme ud til mor og lillebror på sygehuset. (Læs mere om Det Danske Hus i Tiberias på www.ordetogisrael.dk eller www.discipelskolen.dk. Udover den 3 måneders discipelskole er der også ugekurser for alle aldre.)