Kristen mission mellem frihed og modstand

Af Carsten Elmelund Petersen

Religionsfrihed er en selvstændig værdi og ret, som på ingen måde er i modstrid med den kristne kirkes forpligtelse til at drive mission.

Vi har hørt budskabet: ”Til frihed har Kristus befriet os. Stå derfor fast, og lad jer ikke atter tvinge under trælleåg!” Hvad gør vi så, når andre ikke har samme opfattelse af frihed, men med hårde midler vil begrænse både missionen og de lokale kristnes handlefrihed?
Da de protestantiske missionærer kom til Kina, oplevede de, at der nogle steder var misvækst. Det førte til sult hos de lokale fattige kinesere. Missionærerne havde mulighed for at skaffe ris andre steder fra for at mætte de sultne. Kineserne tog godt imod maden og troede, at missionærerne til gengæld forventede, at de omvendte sig til kristentroen. Dermed opstod begrebet ”riskristne”. Senere har kristne missionærer været meget opmærksomme på, at når missionsselskaber hjalp med at bygge klinikker, hospitaler og skoler, skulle det ikke være lokkemad, der i sig selv fik mennesker til at omvende sig. Friheden er vigtig. Troen på Jesus Kristus er en åndelig sag, som er uforenelig med tvang. Derfor må pression og vold afvises som middel i kristen mission.
Men kristendommen møder modstand, forfølgelse og nogle gange død. Det spørgsmål, vi må stille i dag, lyder: Hvordan kan man drive mission i en verden, hvor mange lande forbyder kristne missionsaktiviteter? Mission er en forpligtelse for kristne, men den modstand, missionen møder, rejser spørgsmålet om religionsfrihed.
Kristen mission, forkyndelse og vidnesbyrd bør være mulig overfor alle andre mennesker på Guds grønne jord. Men det bør ske i respekt for, at mennesker kan svare ja eller nej, og at man også i forståelse og respekt må lytte på, hvad de andre siger.
Som et eksempel kunne nævnes, at det burde være muligt for kristne og muslimer at mødes i fredsommelighed og venlighed for at læse, hvad teksterne i Det gamle Testamente og Det nye Testamente og Koranen siger om personerne Noa, Abraham, Moses og Jesus m.fl. Det vil give mange tanker, samtaler og meget dialog. Det kræver, at man er ærlig og tydelig om, hvad man selv tror på. Man skal være sandheden tro i kærlighed. Men friheden og åbenheden rummer muligheder. Mange steder i verden er det helt umuligt, at kristne kan samtale om de religiøse tekster og udbrede deres tro.