Minigudstjenester i påskeugen

Der bliver holdt passionsandagter i Sct. Nicolai kirke i Aabenraa i den stille uge – dvs. mandag, tirsdag og onsdag aften med oplæsning fra Jesu Kristi lidelseshistorie.

Allerede i middelalderen blev de fire evangeliers forskellige øjenvidneberetninger om Jesu lidelse og død skrevet sammen til én beretning, hvor detaljerne fra de forskellige evangelier er synkroniseret. Teksten læses under gudstjenesterne, som varer ca. 25 minutter hver. Præsterne Eva Løbner, Jørgen Jørgensen og Sune Skarsholm leder hver én aften. Der bliver hver aften sunget to salmer, og organisten spiller meditativ orgelmusik.
Tirsdag er der i forlængelse af samværet i kirken kaffe og hyggeligt samvær i Nicolaihuset arrangeret af Aabenraa Y-mens klub.
Man kan selvfølgelig deltage i én, to eller tre aftener som det nu passer med ens øvrige påskeprogram, oplyser Sct. Nicolai Kirke.