Konservative ønsker tvungen kristendomsundervisning

Men KristenDemokraterne mener, at fagets efterhånden er ubrugeligt.

De Konservative foreslog fredag, at folkeskolens undervisning i kristendomskundskab øges med 1 time om ugen, og at skolens undervisning gøres obligatorisk.

Men KristenDemokraternes formand, lærer Stig Grenov, mener, at kristendomsundervisningen er blevet gjort til et filosofisk rodebunke, hvor eleverne forventes at forholde sig til moralske temaer ud fra et miskmask af religiøse tekster. Formålsparagraffen undlader alene at kræve kundskab om den kristne tro.
– Det skal sikres, at de jødiskkristne fortællinger igen bliver omdrejningspunkt, mener Stig Grenov.
– Fri os fra en kristendomsundervisning, hvor Marie i 2. klasse skal diskutere med læreren, om en løgn kan være god. Undervisningen efterlader vores børn i et religiøst supermarked uden moralsk kompas. KD vil have, at de kender det kristne livs- og menneskesyn og præsenteres for vores fælles kulturbærende historier. Det er vores litterære og kulturelle referencer og moralske DNA, der er på spil.
Henri.