Biskopperne skal arbejde for at hæve dåbsprocenten

Dåbsprocenten var på 75,5 i 2003, men tallet faldt i de følgende ti år til kun 63,9 procent i 2013. Denne udvikling er bekymrende, mener kirkeminister Marianne Jelved.
– Jeg mener, at folkekirken har al mulig grund til at forstærke indsatsen for at vende tendensen. Det er helt afgørende, at folkekirken også fremover har solid opbakning i befolkningen, siger Marianne Jelved.
Ministeren har derfor opfordret biskopperne til at indsamle viden om, hvordan man i landets ti stifter arbejder med at hæve dåbsprocenten. Det kan fx være gennem en øget informationsindsats og dåbsoplæring til nybagte forældre.
Marianne Jelved understreger, at det ikke er nok, at konfirmationsprocenten er på 70, selv om konfirmation forudsætter dåb. Selv en stabil konfirmationsprocent kan ikke holde folkekirkens medlemsprocent oppe, fastslår ministeren.
I perioden fra 2003 til 2013 faldt folkekirkens medlemstal fra 83,8 procent til 79,1 procent, skriver Kirkeministeriet.