Er der vækkelse på vej i Europa?

25.000 begejstrede deltagere så flagparade og danseoptræden under lovsangen.
25.000 begejstrede deltagere så flagparade og danseoptræden under lovsangen.

Awakening Europe 2015 i Nürnberg foregik på et historisk sted – og måske med en historisk fremtid?

Af Hugo Martinussen, Ikast

Sammen med 25.000 begejstrede deltagere fra 25 forskellige nationer var Mary og jeg (og mindst en busfuld andre danskere) i dagene 9. til 12. juli til en spændende vækkelseskonference, som var arrangeret i samarbejde med GOD TV.

Af alle steder foregik konferencen på et kæmpestadion i Nürnberg, på et område som for 75 år siden var skueplads for kæmpesamlinger af en helt anden slags.
Efter 1. Verdenskrig udviklede Nürnberg sig til den førende industriby i Bayern under ledelse af en dygtig socialdemokratisk borgmester. Imidlertid fik nazismen fat i området, og i 1933 blev styret overtaget af dem, og snart derefter ophævedes demokratiet.
Sammen med München, Berlin, Hamburg og Linz blev Nürnberg udpeget som en særlig by for “der Führer” – Hitler, og på et område, der indtil da var brugt som landingsplads for en af de store Zeppeliner luftskibe, blev der opbygget et kæmpemæssigt anlæg med plads til 200.000 mennesker, hvor de kunne hylde nazismen og dens skaber, når han trådte frem på en imponerende tribune, der var bygget og kronet med et stort nazi-symbol.
Selve tribunen med nazi-symbolerne blev ødelagt af de allierede i 1945, og pladsen henligger i dag som ruin.

Stort retsopgør

Efterfølgende fandt det store retsopgør efter krigen sted under den såkaldte Nürnbergproces. I bedste ariske stil var der også lavet store sportsanlæg, som i dag indgår i sportsklubben 1. FCN. Et stort område i byens sydøstlige udkant var base for nazi-aktiviteterne, og netop her opbyggedes et kæmpemæssigt stadion, som efter ombygninger har plads til 50.000 tilskuere.
Byen har gjort op med sin fortid ved på dette område at lave illustrationer, som viser billeder for tiden indtil 1933, for tiden mellem 1933 og 1945 samt tiden derefter. Samtidig er lavet et dokumentations center, som viser, hvordan naziperioden forløb og afsluttedes med Nürnbergprocessen.

Ulydighed sonet efter 70 år

Dette sorte kapitel afsluttedes således for 70 år siden, og tankerne ledes uvilkårligt hen på judæernes eksil i Babylon, hvortil de kom, fordi de havde vendt Gud ryggen og dermed mistede hans beskyttelse.
Ifølge profeterne blev der sat et tidsrum på netop 70 år, før denne ulydighed var sonet, og Jerusalem kunne genopbygges. Tyskland har været i en lignende situation, hvor fortidens synder har ligget som en tung byrde over folket.
Bedefora i forskellige lande, herunder Bedehus Danmark, fik for nogle år siden lagt på hjerte, at landene rundt om Tyskland skulle samles for at forløse Tyskland fra denne byrde.
Man samledes for at bede det tyske folk om tilgivelse for den modvilje, nogle steder grænsende til had, mod folket, som nazismens hærgen havde medført. Historisk har Tyskland altid været en væsentlig faktor i udviklingen i Europa. Det var fornemmelsen, at Tyskland skulle forløses for at kunne indtage sin plads i en åndelig genløsning af Europa.
Disse samlinger havde en stærkt forløsende effekt. Denne festival var således også en symbolsk genopretning af Nürnberg som et vigtigt kristent kraftcenter i Tyskland.

Nogle af talerne i konferencen med Heidi Baker flankeret af Ben Fitzgerald tv. og Todd White th.
Nogle af talerne i konferencen med Heidi Baker flankeret af Ben Fitzgerald tv. og Todd White th.
Gud talte til kirkeledere

I 2014 var der i Nürnberg en mindre vækkelseskonference – Awakening Germany – i Nürnberg arrangeret af lokale kirker, med Todd White og Ben Fitzgerald, begge fra USA og med forbindelse til Bill Johnsons bibelskole i Redding i Californien. Begge har også forbindelse med Reinhard Bonnkes organisation CfaN (Christ for all Nations), som dokumenteret har ledt over 73 mio. mennesker til Jesus.
De to kendte ikke på forhånd til Nürnbergs historie, men efterfølgende talte Gud til dem om genrejsning af Tyskland efter de 70 år til at være en vigtig part i en kommende vækkelse i Europa.
Ben Fitzgerald havde en drøm: “En mægtig ild vil som en katalysator gå ud fra Tyskland og spredes ud over Europa, og millioner af mennesker vil vende tilbage til Gud i de nærmeste få år.” Han så begyndelsen til denne drøm gå i opfyldelse i denne weekend i Tyskland.

Tog skridt i tro

Sammen med 10 lokale kirker blev de derfor inspireret til at arrangere dette års store satsning med Awakening Europe 2015. De startede i tro uden fuld finansiering og lejede det store Grundig stadion i Nürnberg med plads til 50.000 mennesker og satte deltagergebyret så lavt som 10€, for at det ikke skulle afholde nogen fra at deltage.
Samtidig oplevede de, at flere kendte evangelister – Heidi Baker, Daniel Kolenda (daglileder i CfaN), Paul Manvering, Walther Heidenreich m.fl. – følte sig kaldet til at være med. Også kendte lovsangsbands kunne tilrettelægge deres program, så de kunne være med, bl.a. Jesus Culture og Jake Hamiltom med band m.fl.
Og Gud var trofast, så alle udgifter kunne dækkes inden konferencens afslutning.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Programmet var Jesus

Der blev således bundet en buket bestående af 9 sessioner af 2½ times varighed, ligelig fordelt med lovsang/tilbedelse og prædiken. 6 forskellige bands ledede tilbedelsen og formåede at inddrage den store forsamling på en fantastisk måde. Under lovsangen blev der på græsbanen vist drama og flagdans.
Ved Awakening Europe var der grundlæggende ikke andet program end Jesus. Konferencen var mere som en stor familiesamling end noget andet.
Alle tilbad Jesus sammen og søgte at invitere endnu flere mennesker med ind i Guds voksende familie. Det var som et rent offer til Herren. Det var opfyldelse af Paulus’ ord i Filipperbrevet 2:1-3:
” …ved at have samme sind, ved at have samme kærlighed, med én sjæl og ét sind” og salme 27:4: “Kun ét ønsker jeg fra Herren, kun det længes jeg efter: At bo i Herrens hus, så længe jeg lever, så jeg kan fryde mig over Herrens herlighed og søge svar fra ham i hans tempel.”

Platformen var suppleret af to kæmpemæssige skærme. Temaet for konferencen var de profetiske ord: ” Europe will be saved”.
Platformen var suppleret af to kæmpemæssige skærme. Temaet for konferencen var de profetiske ord: ” Europe will be saved”.
Helligånden overtog

Konferencen startede torsdag aften med en flagparade efterfulgt af 2½ times tilbedelse af Jesus, hvor Fitzerald og White lod Helligånden overtage ledelsen på stadion. De knælede ganske enkelt ned på platformen og bad Gud om at overtage.
Et kor, som var gennemgående på konferencen, var: “Holy Spirit, I surrender, I say yes to You. Jesus, Jesus” (Helligånd, jeg overgiver mig, jeg siger ja til Dig. Jesus, Jesus). At høre 25.000 istemme dette kunne tage pusten fra enhver. Der var i det hele taget en længsel efter mere fra Helligånden.
Fredag aften indbød White alle, der endnu ikke havde fællesskab med Gud, til at benytte muligheden for at blive bedt for og overgive deres liv til Jesus.
Mere end 2.000 responderede og bad med på en fællesbøn herom, mens resten af deltagerne blev opfordret til at bede med om, at Helligånden måtte berøre disse mennesker. Der var et særlig stærkt nærvær af Guds Ånd på stadion denne aften.
Et gennemgående tema i talerne var, at Jesus havde taget al vor skyld og skam, og at vi var sat i frihed til at tjene ham. Og tjene ham er ikke bare at være i missionsarbejde, men lige så meget at vi udfører vort daglige job som en tjeneste for Gud.

Giv det videre

Europa blev virkelig vækket denne weekend til at længes efter noget mere. Tusinder blev frelst. Mange blev forløst fra skam. Alle blev opmuntret til med deres liv at afbilde Jesus overfor dem, vi omgås i vores hverdag.
På og udenfor stadion blev mange fysisk helbredt og mødte Guds kærlighed på en helt ny måde. Håbet rejste sig i hjertet på os, der var der. En nation blev sat i brand af Helligånden. Det Gud gjorde i denne weekend vil brede sig som ringe i vandet, og må det være en start på det, som Gud ønsker at gøre i vor generation, for at han igen kommer på tronen i Europa. Konferencen afsluttedes med en troshandling, hvor deltagerne modtog og videregav den ild i hjertet, som havde karakteriseret konferencen, og med opfordring til at bringe den med hjem og give den videre dér – så kommer vækkelsen.


Artiklen fortsætter efter annoncen: