Boykot af Israel er vor tids antisemitisme

s11_boykotIsrael har brug for hjælp fra verdens evangeliske kristne, vurderer israelske mediefolk.

I Israel er der stærke reaktioner mod BDS-bevegelsen, som vil boykotte, stoppe investeringer og indføre sanktioner mod Israel.

Redaktør Steve Linde fra avisen The Jerusalem Post kaldte BDS for den nye tids antisemitisme, da Manfred Gerstenfelds bog om krigen mod den nye antisemitisme blev debatteret på Jerusalem Center for Public Affairs i Jerusalem.
– Antisemitisme har et nyt navn. Det hedder BDS, sagde chefredaktør Steve Linde.
Tidligere redaktør Amnon Lord på den konservative avis Makor Rishon kaldte BDS-bevægelsen for ’en tsunami af had, som strømmer mod Israel’.
Manfred Gerstenfeld har en endnu bredere betegnelse for den nye antisemitisme. Han forklarede, at BDS (boykot, investerings-stop og sanktioner) bare er en del af den store bevægelse, som kaldes ’delegitimisering af Israel’.

Hjælp fra kristne

– Alle, som støtter Israel og zionismen, må gå sammen mod BDS. I Israel gælder dette både Likud-partiet og zionistunionen (Arbejderpartiet), sagde Steve Linde.
Vi må også få den evangelisk kristne verden med os. Det er en af de bedste allierede i denne kamp, mente redaktøren.
Han pegede imidlertid på, at den unge generation af evangeliske kristne i USA ikke er så pro-israelske som forældregenerationen. Det er bekymrende, mener Linde.
De anti-israelske bevægelser har særlig vundet tilslutning på universiteterne. Der er kommet flere NGO-er, ikke-regeringstilknyttede organisationer, som kæmper mod Israel.
– Mange steder er det ligesom ikke så cool at være for Israel. Det er mere cool at være for BDS. Men vi må give de unge nogle værktøjer, så de kan bekæmpe boykot, investeringsstop og sanktioner. Dette er en stor sag, og her spiller også medierne en vigtig rolle, sagde Steve Linde.
– Den nylig afdøde professor Robert Solomon Wistrich sagde, at det er vigtigt at være rede til at møde denne nye antisemitisme. Det er den, som nu slår ind over Israel, sagde tidligere redaktør Amnon Lord.
Lord mente, at europæiske lande finansierer organisationer, som kæmper mod Israel. Han nævnte eksempler som B’tselem og Shalom Achshav (Fred Nu) i Israel, som får penge fra udlandet til at bekæmpe Israel.
Også Norge har støttet Fred Nu. Jonas Gahr Støre brugte som udenrigsminister B’tselem til at skaffe informationer om Israel.

Obama er et problem

Lord stillede spørgsmålet, hvem der står bag de nye antisemitiske strømninger, som han kaldte ’krigsvindene mod Israel’. Han sagde, at mange hævder, at det er muslimske lande og Iran.
– Men BDS skyldes særlig de nye standpunkter i USA’s administration. Fra Udenrigsministeriet og Det hvide Hus kommer der stadige nye bekymringsmeldinger over Israel. Når folk hveranden dag hører om israelske bosætninger frem for andre sager, så skabes der et indtryk af, at Israel er en forbryderisk stat.
– Nu mødes vi af en stor flod af had. Hvordan skal vi opbygge en dæmning for at standse denne stærke strøm, eller hadet som overvælder os? lød spørgsmålet fra Amnon Lord.