Rehabiliteringscenter 40 år

Arbejdet i Betesda ’Barmhjertighedens Hus’ blev beskrevet i denne artikel i Udfordingen i 1975. Visionen er stadig at skabe disciple af Jesus, understreger ledelsen af Betesda.
Arbejdet i Betesda ’Barmhjertighedens Hus’ blev beskrevet i denne artikel i Udfordingen i 1975. Visionen er stadig at skabe disciple af Jesus, understreger ledelsen af Betesda.

’Betesda’ i Kibæk fejrer jubilæum 12. september.

Hjertevisionen er stadig den samme som for 40 år siden, understreger lederne af det kristne rehabiliteringscenter i Kibæk.

– Det handler om, at mennesker må se og opleve frihed gennem troen på Gud. Men arbejdet med stofmisbrugere, kriminelle og personer med psykiske problemer er nok blevet mere organiseret og målrettet med årene, vurderer Rikke Andersen fra DSI Betesda Rehabilitering.

Mirakler og kampe

Arbejdet på rehabiliteringscenteret i Kibæk er stadig præget af både mirakler og kampe. Centeret oplever også et økonomisk pres på grund af omlægninger i den offentlige behandling af misbrugere.
Derfor opfordres deltagere i jubilæumsfesten da også til at indsætte en gave på centerets konto frem for at give fx blomster.
Rehabiliteringscenteret Betesda, som har Søren Kokkenborg som daglig leder, er et godkendt behandlingssted for stof- og alkoholmisbrugere.
Centeret er tilknyttet Teen Challenge og lægger vægt på den kristne tro, orden og bøn. Stedet har en succes-rate på 25 procent og tilbyder ophold for både enkeltpersoner og familier med op til tre børn.