Oprørske lutheranere i Norden vil samarbejde mere

Fra venstre ses biskopperne Thor Henrik With, Norge, Risto Soramies, Finland, og Roland Gustafsson, Sverige, underskrive aftalen mellem de ’oprørske’ lutherske stifter.
Fra venstre ses biskopperne Thor Henrik With, Norge, Risto Soramies, Finland, og Roland Gustafsson, Sverige, underskrive aftalen mellem de ’oprørske’ lutherske stifter.

Den norske biskop Thor Henrik With mistede i 2013 ’kjole og krave’, fordi han ikke ville vie homofile. Han fortsatte dog som biskop for ’oprørspræsterne’ i valgmenighederne i Nord-Norge.
Nu har han sammen med biskop Roland Gustafson fra Missionsprovinsen i Sverige og Risto Soramies fra det Evangelisk-lutherske Missionsstift Finland underskrevet en fællesskabsaftale i Lahti, Finland. På grundlag af den fælles lutherske bekendelse omfatter aftalen bl.a. gensidig deltagelse i præsteordinationer og bispevielser, præsters ret til gøre tjeneste i hinandens menigheder på tværs af stiftsgrænserne og forpligtelser til halvårlige nordiske bispemøder, hedder det i en pressemeddelelse.
– Fællesskabet har udviklet sig mellem os i de nordiske stifter, efter at biskop Børre Knudsen deltog i Missionsprovinsens første bispevielse i 2005. Nu føles det rigtigt, at rammerne for fællesskabet nedfældes skriftligt og dermed bliver mere forpligtende, sagde biskop With.
– Med dette fremstår vi som den kirkelige enhed af selvstændige stifter, som vi faktisk er her i Norden, slutter han.