Der er mange ting jeg ikke ved

Woman Standing In Park Admiring The SunsetKære Orla Lindskov.
Jeg læser meget om bøn og forbøn i din Brevkasse. Men hvad er bøn egentlig? Og hvor mange former for bøn er der?
Fra min barndom og opdragelse har jeg nogle ret faste forestillinger om, hvad bøn er. Vi bad ikke frie bønner i mit hjem. Det har jeg oplevet, at man gør meget i frikirkerne. Hos os var det faste bønner. Vi tilhører Folkekirken. Fx bad vi den samme bordbøn om og om igen ved alle måltiderne.
Jeg er en kvinde, som næste gang bliver 50, men i forhold til Gud er jeg stadig søgende.
Jeg vil så gerne have del i mere fra Gud, og jeg læser mange steder, bl.a. i din Brevkasse, hvad der udrettes ved bøn.
Jeg ved, at bøn kan ændre meget. Det kan bl.a. føre til syges helbredelse.
Jeg læser også i din Brevkasse om håndspålæggelse og oliesalving. Det lyder spændende, synes jeg, for i mine kredse har man aldrig forbundet bøn med nogen som helst form for berøring.
Der er jo også dem, som beder, men som aldrig synes, de får svar.
Jeg selv har klaget meget over, at jeg ikke rigtig får noget svar fra Gud. Men selvfølgelig tvivler jeg også meget, og det er jo noget af det, man ikke må, hvis man vil have et svar. Det husker jeg vores præst gentog mange gange i forbindelse med konfirmations-forberedelsen.
I hvilke tilfælde og situationer er det godt at bede?
Du må undskylde, at jeg stiller så mange spørgsmål. Men der er så mange ting om Gud, jeg ikke ved.
Jeg glæder mig til at læse dit svar.
Med venlig hilsen
En kvinde på snart 50

Svar:

Det fremmer bønnesvaret, at vi holder op med at bebrejde Gud og mennesker det, der er galt i vores liv. Dvs. når vi påtager os ansvaret for vores eget liv.
Det fremmer bønnesvaret, at vi holder op med at bebrejde Gud og mennesker det, der er galt i vores liv. Dvs. når vi påtager os ansvaret for vores eget liv.

Vi skal være præcise i vores bøn

Kære Kvinde på snart 50
Meget kort sagt: – bøn er fællesskab og samvær med Gud.
Bøn er den måde, hvorpå Gud og mennesket er sammen og taler med hinanden.
Under bøn skænker Gud os sit nærvær.
De fleste har ret flydende forestillinger om, hvad det egentligt vil sige at bede en bøn.
Som du selv nævner, findes der fri bøn. Men der findes også fastlagte bønner, som mere er en gentagelse af nogle bestemte, vedtagne ord.
Begge former for bøn tjener et åndeligt formål, og man skal være varsom med at sige, at den ene form for bøn er ”bedre” end den anden.
Du har ret i, at bøn kan ændre meget. Vi hører jo om, hvordan bøn har ændret mennesker, både deres liv og deres helbred.
Der er mange former for bøn. Vi kan fx bede uden ord. Vi kan kalde det indadvendt bøn, stilhed ind for Guds ansigt.
Vi kan bede bekræftende og takke Gud for, at han vil give os det, vi beder om. Det gør Gud jo gerne, når vi beder i overensstemmelse med hans Ord, med hans løfter og med hans plan for vores liv.
Det fremmer også bønnesvar, at vi slutter med ordene: ”Dog ske din vilje.”
Gud ved jo i sidste ende alene, hvad der er bedst for os.
Vi kan bede for andre. Vi kan bede om helbredelse for de syge med håndspålæggelse. Den bøn kan evt. enten starte eller slutte med oliesalving.
Som jeg ser det, er bønnen den mest effektive, åndelige handling, vi kan foretage. Når vi beder, tilkendegiver vi jo, at vi tror på Guds magt og nærvær.
Desuden vil bøn altid medvirke til, at der bliver fred og harmoni i vores sjæl, såvel som i vores legeme.
Når vores sjæl og legeme er i harmoni, bliver vi på en særlig måde i stand til at modtage Guds kraft og Guds helbredelse. Men det sker også, at fred og harmoni først kommer, når helbredelse er sket; altså faktisk omvendt.
Megen sygdom og ulykke skyldes ubalancer i vores indre, og deraf følger ubalance i vores legeme, samt i vores liv i det hele taget.
Du taler om de manglende bønnesvar. Man kan faktisk sige, at et udeblevet svar fra Gud også er et svar.
Når Gud ikke lige giver os det, vi beder om, så er det, fordi han ved, hvad der er bedst for os. Men han ønsker altid at give os sin fred.
Mange beklager sig som du over, at Gud ikke svarer. Men han svarer som allerede nævnt altid. Men svaret er altid i overensstemmelse med hans guddommelige plan for dig. Den plan vil nemlig altid være det bedste, der kan ske dig.
Lad mig nævne nogle forhold angående bønnesvar:
Det fremmer vores bønners besvarelse, når vi er meget præcise med, hvad det er, vi ønsker af Gud.
Det modsatte af det er, at vi skyder med spredehagl. Altså at vi ved slutningen af bønnen har glemt, hvad det var, vi startede med at bede om.
Det fremmer også bønnesvaret, at vi holder op med at bebrejde Gud og mennesker det, der er galt i vores liv. Dvs. når vi påtager os ansvaret for vores eget liv.
Du spørger også om, i hvilke tilfælde og situationer, det er godt at bede.
Her kommer nogle få eksempler:
Hvis du skal træffe en beslutning, så bed og påkald Gud først.
Hvis du skal løse en konflikt, så bed og påkald Gud først.
Hvis du har brug for at blive helbredt, så bed og påkald Gud som det første. Altså inden du går til læge eller tager på hospitalet.
Læg mærke til, at jeg sagde inden, jeg sagde ikke i stedet for, at du går til læge eller tager på hospitalet.
Selvfølgelig vil det jo være det bedste, hvis Gud helbredte dig direkte ud fra luften så at sige. Men det sker jo ikke altid.
Men husk: bed og påkald ikke Gud til allersidst, fordi du ikke ved, hvad i alverden du ellers skal stille op.
Bed og påkald Gud som det allerførste i enhver situation. Det er det bedste og faktisk det eneste rigtige at gøre.
Bøn er et meget omfattende emne. Mine svar er ikke udtømmende. Men jeg håber og beder til, at det, jeg har skrevet, kan være dig til hjælp i din nuværende situation.
Med venlig hilsen
Orla Lindskov

Oplevelse:

Kære Orla Lindskov
Jeg vil gerne sige dig tak, fordi du salvede min salvedug på ny og også gav mig svar på mine spørgsmål i Udfordringen.
Det har længe ligget mig på hjerte at skrive til dig og sige dig tak. Jeg tror, der er gået 1½ år! Salvedugen hjalp igen på min allergi. Der er symptomer om foråret. Men jeg behøver ikke medicin mere.
Tak for din tjeneste, for din tid og kræfter. Det er et vigtigt arbejde, du gør i Guds Rige.
Kærlig hilsen L.