Ikke i kirken

Martin Nissen
Ahornvej 10
6100 Haderslev

Som vi kan læse i medierne, skal tidligere kirkeminister Manu Sareen nu vidne i landsretten i København. Det er også på høje tid, at han kommer til at stå til regnskab for den lov, som han fik presset ned over folkekirken i 2012. Det er her, at grundlovsbruddet er sket. Staten må ikke blande sig i folkekirkens indre forhold. Grundloven siger, at staten skal understøtte folkekirken og ikke undergrave folkekirken.
Retssagen er selvfølgelig ikke en hetz mod en bestemt befolkningsgruppe. Der er stadigvæk mulighed for at blive registreret som partner på rådhuset.
Homovielser i folkekirken er i direkte modstrid mod den evangelisk lutherske lære. Grundloven siger, at staten skal understøtte denne lære.
(Forkortet, red.)