Islamisering og tolerance

Af Jørgen Vium Olesen Tidl. forlagsdirektør København
Af Jørgen Vium Olesen
Tidl. forlagsdirektør
København

I sin 3. og sidste artikel om islamiseringen af Europa kommer Jørgen Vium Olesen ind på, hvordan kristne kan være med til at hindre islamiseringen af Danmark.

De, der tror, at flygtningekrisen kun er et spørgsmål om kristen næstekærlighed, har ikke forstået konsekvenserne af islamiseringen og den åndskamp, der foregår i vor tid.

Måske går der kun én eller to generationer, før de første lande i Europa får muslimsk ”flertal”, sammen med naive radikale og venstreorienterede partier.
Folkevandringen imod Europa fremmer denne proces. Hvordan vil islamiseringen ske i Danmark? Hvad kan der gøres for at hindre islamiseringen?

En kirke i Kabul

For mange år siden rejste jeg igennem Kabul. Jeg og en hollandsk rejsekammerat blev budt varmt velkomne af en gruppe udenlandske kristne læger og diplomater. (Der var kun 5 indfødte afghanske kristne på den tid. De 2 boede i udlandet, for ikke at blive dræbt af deres familier.) Da jeg kom hjem til Danmark, fik jeg breve fra denne gruppe, som samlede penge ind til at bygge en kirke i Kabul. Nogle år efter blev kirken bygget, og stod færdig. Jeg så et billede af den med et højt spidst tårn. Det var fantastisk.
Men nogen tid senere fik jeg at vide, at den nybyggede kirke var blevet revet ned af muslimerne, sten for sten, jævnet med jorden. Man ville ikke acceptere en kirke midt i Kabul, i dette totalt lukkede muslimske land.

En moske i Athen?

Bystyret blev engang spurgt, om det var muligt at bygge en moske i Athen. Det skulle der ikke være noget i vejen for, hvis blot man kunne få lov til at bygge en kirke i Saudi Arabien. Det var udelukket. Saudi Arabien bygger hundredevis af moskeer i Europa og USA, men udelukker enhver form for anden religiøs udfoldelse i deres eget land.

Libanon

I Libanon har de kristne beskyttet sig selv imod muslimsk terror. De har bosat sig i kristne enklaver med deres egen milits, hvor muslimerne ikke kunne komme ind og genere dem, købe jord eller bosætte sig. I de sidste 5 til 10 år er muslimerne kommet i flertal, og Libanon bliver mere og mere islamiseret. Kristne libanesere, som har boet i Libanon i flere hundrede år, immigrerer i stort tal til Vesten, især til USA.

Konflikter, hvor islamister er involveret
Konflikter, hvor islamister er involveret
Nord Nigeria

I Nord Nigeria søger islamisterne at ”rense” denne nordlige del af landet for kristne indbyggere. Tunde Bolanta, som er præst i en stor kirke i Kaduna i Nord Nigeria, og som ofte besøger Danmark, fortæller, at man kan risikere at blive standset på gaden i Kaduna af islamister, som spørger, om man er kristen eller muslim. Hvis man siger, at man er kristen, kan disse islamister finde på at smide benzin over vedkommende og sætte ild til, så offeret brænder levende.
Boko Haram har hærget i dette område i mange år, brændt kirker og dræbt tusindvis af kristne. De kidnapper piger og sælger dem som sexslaver. De har indført sharialov i nord. Deres mål er at gøre hele Nigeria, som nu har en muslimsk præsident, til et muslimsk land.
I Nord Nigeria går islamisterne mere drastisk til værks, end man gør i Danmark, men målet er det samme. Massoud Fouroozandeh skriver i sin bog Global Jihad, at islamisterne har udviklet en detaljeret strategi igennem mere end tusinde år. Den beskriver, hvordan man skal islamisere et land ud fra, hvor mange muslimer, der bor i landet og i forhold til, hvordan man kan manipulere de siddende magthavere.
I Danmark går manipulationen af pressen og nogle af de politiske partier, ”rigtigt godt”.

Jødernes flugt fra Europa

For nogle uger siden kunne man læse i Kristeligt Dagblad: ”Jøderne flytter fra Europa til Israel som aldrig før siden 2. verdenskrig”. De bliver truet og chikaneret af de mange muslimske indvandrere. Første skridt imod islamiseringen af Europa går ”rigtigt godt”. Det næste skridt er forfølgelse og terror imod de kristne, dernæst mod alle, der ikke er muslimer.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Tolerance – intolerance

Du kan ikke være ubetinget tolerant overfor intolerancen, uden at intolerancen kommer til at eliminere tolerancen. Du bliver nødt til at sætte grænser for tolerancen, når du møder intolerance.
De kristnes tolerance og ydmyghed overfor islams afgudsdyrkelse og forførelse er frygtlige fejltagelser, som har berøvet livet og friheden for millioner igennem historien.
Åbner Vesten sine grænser vidt op for en folkevandring af en muslimsk kultur, som ønsker at dominere og overtage vores kultur, så vil Vesten blive islamiseret. De, der ikke vil konvertere til islam, vil med tiden opleve chikanerier, forfølgelse, terror og drab. Vesten og Danmark bliver nødt til at sætte grænser for denne folkevandring. Presset vil blive større og større i de kommende år. Europa kunne gøre som Australien, hvor man sejler de mange bådflygtninge til et område uden for Australien. Der bliver hver ansøgning om indrejsetilladelse behandlet. Denne praksis har gjort, at flygtningestrømmen er stoppet.

Flygt til muslimske lande!

Derfor: Lad de muslimske flygtninge flygte til de muslimske lande. Og lad de kristne og jøderne og andre flygtninge (der flygter fra islam) komme til den ”kristne” verden.
Hvis muslimerne ønsker at dominere verden, så lad dem først vise en idealstat. Hvis kalifatet Islamisk Stat eller Saudi Arabien skulle være et mønster af en idealstat, så er der ingen i Vesten, der ønsker et sådant helvede på jord eksporteret til Europa. På langt sigt vil det være bedst både for flygtningene og den vestlige verden, at muslimerne flygter til andre muslimske lande, hvor der er fred, i stedet for til Europa.

Konklusion

De muslimske islamisters strategi er at overtage og dominere Europa og USA. Det var Muhammeds strategi, det har været muslimernes strategi i de sidste 1400 år, og det er islamisternes strategi i dag overalt på jorden, hvor muslimske lande grænser op til ikke-muslimske lande.


Artiklen fortsætter efter annoncen:1. Muslimske mærkesager
Tørklæder, halalkød, pølser, svinekød osv. er ofte i den danske presse.
Hvis man tager de enkelte sager adskilt, så kunne man være tilbøjelig til at tillade muslimerne de mange særrettigheder, som de uophørligt insisterer på.
Tager man helheden, så tegner der sig et mønster. Alle disse enkelte sager er et led i islamiseringen af Danmark for at undergrave dansk restbevidsthed og forberede et muslimsk parallel-samfund i Danmark.
Men var det ikke muslimerne, der skulle integreres ind i det danske samfund? Eller er det danskerne, der med pressens hjælp skal integreres ind i et muslimsk samfund?

2. Eksempel fra Nørrebro
Anne Sofie Hermandsen og Stine Drackmann skriver nogle interessant indlæg i Berlinske Tidende den 3. januar 2016.
ASH flytter med sin familie til Nørrebro med gode hensigter i forhold til integrationen. En dag, da hun var på den lokale legeplads med sine børn, kom der to muslimske drenge, der begyndte at genere de andre børn, tog deres legetøj, spyttede på rutsjebanen, på en så grov måde at alle de andre børn til sidst forlod legepladsen.
ASH skældte ud og forsøgte at få disse 2 drenge til at stoppe med deres grove chikanerier. På et tidspunkt hørte hun én af drengene ringe på sin mobil og på arabisk sandsynligvis bede sine større brødre om hjælp. ASH besluttede herefter også at forlade legepladsen, så kun de to muslimske indvandrerdrenge var tilbage.
Stine Drackmann beskriver en lignende situation fra Nørrebrogade. To drenge opfører sig utroligt frækt over for nogle børn og voksne. Da hun skældte dem ud, stod der kort efter 3 halvvoksne muslimske indvandrerdrenge og spurgte hende: ”Hvad er problemet”?
ASH fortæller videre, at de får skåret dækkene op på deres bil, cykler bliver stjålet, har indbrud, hvor computer, ipad m.m. bliver stjålet. Hun oplever indvandrer-børnebander, som stjæler mobiltelefoner fra andre børn. En dansk teenager blev for nogle år siden tvunget til at give sin pin-kode af en bande indvandrere, som brændte ham med glødende cigaretter. ASH flyttede fra Nørrebro.

3. Islam og kriminalitet
Det er ikke kun drengestreger. Disse drenge har fået en kulturel holdning med hjemmefra, hvor de opdrages til at se sig selv som herrefolk og nedgøre de vantro, for at skabe et muslimsk parallelt samfund.
Strategien for den grove kriminalitet og voldtægt er nævnt i min første artikel. En imam har fornyligt sagt: ”Voldtægt er de vestlige kvinders egen skyld, de kunne dække sig mere til”.

4. Bygning af moskeer
Et andet middel til at islamisere fx på Nørrebro er bygningen af flest mulige moskeer. Helst så store og høje som muligt, for at dominere og imponere. Det er ud fra moskeerne, at muslimske unge mænd opmuntres til terrorhandlinger og vold imod jøder og vantro.


Artiklen fortsætter efter annoncen:5. Terror
Terror skaber ligesom et totalitært styre frygt. Den lammer en fri livsudfoldelse og kreativitet, som igen ødelægger udviklingen inden for erhvervslivet, videnskaben, kulturen og samfundet som helhed.
Interne konflikter og terror har præget den muslimske verden i århundreder. Nu forsøger islamisterne at exportere denne livsform til Vesten og bombe os tilbage til middelalderen.

Kirkernes ansvar

De flygtninge, der kommer til Danmark, på trods af regeringens gode forsøg på at hindre dette, må vi tage os af ved at vise hjælpsomhed og kærlighed. Immigranter, som ikke er flygtninge, må sendes tilbage til de lande, de er rejst fra. Frem for alt må vi præsentere muslimerne for evangeliet. Vi må ikke sætte vores lys under en skæppe, som man har gjort i en svensk kirke, hvor man dækkede korset til af hensyn til muslimerne. Tvært imod må vi lade vort lys skinne klart og håbe, at flest mulige muslimer ser lyset fra evangeliet og kommer til tro på Kristus.
Vi skal heller ikke acceptere det, som en dansk folkekirkepræst gjorde, da han velsignede indvielsen af en Moské på Nørrebro i København. En sådan præst forråder evangeliet ved at velsigne et afguds-tempel midt i vores by. Han forråder de mange kristne, der ud over verden bliver myrdet af muslimer, fordi de ikke vil konvertere til islam.

Mission

Den iranskfødte folkekirkepræst Massoud Fouroozandeh har døbt ca. 600 tidligere muslimer i Danmark og Sverige. Rundt omkring i de små sogne er der sandsynligvis mange flere muslimer, der lader sig døbe, og nogle kommer til tro på Jesus.
Der er utvivlsomt en stor åbenhed for evangeliet blandt flygtninge, der netop er ankommet til vort land. Lad os nå dem med det gode budskab og dermed også tilintetgøre imamernes og islamisternes strategi om at islamisere Vesten.

Hvad kan vi gøre for at hindre islamiseringen af Danmark?

1. Støtte regeringens nuværende bestræbelser på at standse indvandringen og støtte de yderligere stramninger, der kommer.
2. Støtte flygtningelejre i nærområderne i de muslimske lande, så der oprettes teltlejre der i stedet for i Danmark. (Det vil koste en tiendedel af det, en indvandrer koster i Danmark).
3. Alle immigranter skal underskrive en bindende ”Immigrationskontrakt”, en aftale om at acceptere danske love, autoritet og demokrati. Bryder man denne aftale, skal man udvises fra Danmark.
4. Forbyde alle alternative muslimske love, herunder sharia-loven. De, der vil leve under sharia-loven, skal ikke have indrejsetilladelse. De, der bor her og kæmper for indførelse af sharia, skal udvises.
5. Den islamistiske organisation Hizb ut-Tahrir skal forbydes, sådan som den er i Tyskland og nogle af de muslimske lande. Tilhængerne skal udvises.
6. Vedtagelse af en skærpet antiterrorlov. De, der direkte eller indirekte har været involveret i terror, eller sympatiserer med terror, skal ikke have lov til at komme ind i landet.
7. Imamer der prædiker had og undertrykkelse af ”vantro” (Jøder og kristne), skal udvises. Statsstøtte og skattelempelser til disse moskeer, skoler og imam-uddannelser skal bortfalde.
8. Forbyde bygning af moskeer, og imam-skoler, finansieret fra udlandet, (fx Saudi Arabien og Qatar), lande som praktiserer en lignende form for islam som Islamisk Stat, især når det gælder holdningen til anderledes troende, de vantro.
9. Der skal være fuld frihed for muslimer til at blive kristne. Udøvelse af nogen form for chikanerier, vold eller drab over for konvertitter skal straffes og fører til udvisning.

Læs en mere uddybende redegørelse i sidste kapitel af Massouds bog: ”Moskeernes Mange Ansigter”. Under kapitlet: Hvad skal vi gøre? Side 391 til 400.