Stadig flere muslimer bliver kristne i Irak og Syrien

Flere og flere muslimer bliver kristne i Irak og Syrien – netop nu, fortæller Samuel Nymann Eriksen, som er kommunikations- og projektchef i Dansk Europamission.

En syrisk pastor fortæller:
– I løbet af borgerkrigen flygtede årligt 25 medlemmer i menigheden. Kun jeg som præst er tilbage af den oprindelig menighed, men kirken er fuld.
Jeg har fået en ny menighed.
Mange muslimer kommer til kirken. De er trætte af islam, af al ødelæggelsen og drabene. De siger ”I kristne er fredelige og tjener fredens Gud”.
Samuel Nymann har oplysningerne fra den ansvarlige for projektet, som missionen støtter i Syrien, Johannes Schwab.
Han er netop vendt hjem efter en rejse til Irak og Syrien. Han fortæller, hvad en række pastorer siger om situationen.
En syrisk præst fortæller: Der er flere mennesker i menigheden nu end før borgerkrigen. Der er ikke plads til alle menneskene i kirkebygningen. De sidder uden for kirkesalen, på gangen.
Han fortæller videre:
– Hver uge kommer muslimer til tro på Jesus og forlader islam. Vi inviterer dem ikke, de kommer bare og siger, at de vil være kristne.
En anden fortæller: Jeg mistede 70 %, men der er kommet 80 % nye, så vi har flere nu.

Fristende at flygte

– En pastor sagde: Den store udfordring nu er Europas lempelige flygtningepolitik, som har drænet kirken for mennesker. Fristelsen til at rejse har været for stor. Bed om, at vi modstår fristelsen til at flygte og får et friskt kald til at blive.
– Der er så stor åbenhed blandt ikke-kristne grupper over for evangeliet netop nu – og der er brug for medarbejdere i kirken til at betjene de nytilkomne. Pastoren siger: Vi har brug for flere mentorer til at oplære de nye, men mange af vore aktive ledere er fristet til at rejse til Europa. Vi mister vore ledere, der kan lære de nye troende, hvad det vil sige at følge Jesus.

Muslimer får undervisning før de bliver døbt

Samuel Nymann spurgte projektlederen om omvendelserne var ægte, eller er det blot et fravalg af islam, snarere end et tilvalg af den kristne tro?
Johannes Schwab svarer: De kristne døber ikke muslimer hurtigt, da de vil være sikre på, at troen er ægte – og ikke kun oprør mod islam. Muslimerne skal gennemgå dåbsundervisning og have kommet i kirken i flere måneder, før de bliver døbt, så de ved, hvad den kristne tro går ud på.