Oplæg om ”Bibelens troværdighed set fra en arkæologisk vinkel”

s5_chr_hojgaard_blog1-300x300-300x300De arkæologiske opdagelser i Israel giver nye argumenter for Bibelens troværdighed. Det vil teolog Christian Højgaard Jensen fortælle om i Pinsekirken i Svendborg den 28. april.
Der er fundet rigtig mange indskrifter på arkælogiske fund, som stemmer overens med Bibelen, der er faktisk ingen anden skrift, som har så mange ældgamle dokumenter. Dødehavsrullerne er et af de mest betydningsfulde skrifter, som er fundet i nyere tid.
Når man rejser i Israel, ser man det ene arkæologiske fund efter det andet, som minder os om de Bibelske fortællinger, som fandt sted i Israel. Og når jøderne vender hjem til Israel, kommer bortgemte rigdomme frem i lyset – de har en forhistorie i landet Israel for 2000 år siden (Esajas 45:3).
Christian Højgaard Jensen tager udgangspunkt i beretningerne om kong David. I 1993 fandt man en lille indskrift, hvor David bliver nævnt, og siden har arkæologien afdækket mange levn efter den mest berømte konge i Det Gamle Testamente.
Christian Højgård Jensen læser til kandidat i teologi på Københavns Universitet. Han er med i bestyrelsen for Selskab for Bibelsk Arkæologi og arbejder som fritidsforkynder for Ordet og Israel.