Europadomstolen: Sverige skal genoptage kristen iraners asylsag

De svenske immigrationsmyndigheder har af Europadomstolen fået påbud om at undersøge, hvordan en iraner, der er konverteret til kristendommen, vil blive behandlet i Iran.
Den iranske konvertit, som er i 50’erne, søgte asyl i Sverige i 2009. I første omgang søgte han asyl på grund af politisk aktivitet, som havde kostet ham fængsling i Iran, skriver Dagen.se. Samtidig oplyste manden, at han var konverteret og blevet kristen i Sverige, men han angav ikke sin nye tro som årsag til asylsøgningen.
I 2010 fik han afslag fra Migrationsverket. Beslutningen blev bekræftet først af Migrationsdomstolen og derefter af Migrationsöverdomstolen, som ikke gav ham mulighed for at anke afgørelsen.
Da manden senere sendte en ny ansøgning, hvor han anførte sin religion som årsag, blev sagen afvist. De svenske myndigheder mente ikke, at der var tale om en ny omstændighed.
Europadomstolen har derimod en anden opfattelse. De svenske myndigheder skal derfor nu se på, hvordan mandens kristne tro vil påvirke hans liv i Iran efter en eventuel udvisning.

Dom kan skabe præcedens

Dommen forventes at skabe præcedens for lignende sager. Som Europadomstolen siger det, har asylsøgeren levet i et retsligt limbo. Men Europadomstolen mener også, at myndighederne i denne type sager på egen hånd bør tage religionen med i betragtning som årsag til asylansøgningen, forklarer advokat Ulf Öberg til Dagen.
Rent teoretisk kan en ny asylsag på baggrund af iranerens kristne tro dog stadig føre til udvisning. I 2011 besluttede han, at han ikke ville forsøge at ”købe” asyl ved hjælp af sin nye tro. Men den har nu vist sig at veje tungere for asylsagen end hans politiske fortid.