Uddannelse giver nødlidende en fremtid

Karine og Hakob bor i en skurvogn sammen med deres forældre i den fattige Tavush-provins i Armenien.
Karine og Hakob bor i en skurvogn sammen med deres forældre i den fattige Tavush-provins i Armenien.

Efteruddannelse af lærere i Asien sikrer, at også handicappede får undervisning.

Akut nødhjælp i verdens brændpunkter er et ’must’. Men der er også brug for en langsigtet indsats, hvis en befolkning skal ud af ekstrem fattigdom.

Et nyt magasin viser, hvordan uddannelse er en uundværlig del af Mission Østs arbejde.
Mission Øst hjælper nødlidende til en tålelig tilværelse – men hjælpen stopper ikke dér.
– Skal mennesker komme ud af ekstrem fattigdom og hjælpe andre til det samme, må de have viden og lære færdigheder, som sikrer deres familier og lokalsamfund en bæredygtig fremtid, skriver Mission Østs generalsekretær Kim Hartzner i Mission Østs nye magasin.

Skolegang løfter

Den danske hjælpeorganisation yder både akut nødhjælp til ofre for krig i Irak og jordskælv i Nepal og yder langsigtet udviklingshjælp til børn med handicap i lande som Armenien og Tadsjikistan.
Et af disse langsigtede tiltag er uddannelse.
I magasinet kan læserne bl.a. møde børnene Karine og Hakob i Armenien, som begge døjer med handicap. Men heldigvis tager skolerne højde for børnenes indlæringsvanskeligheder.
Det sker, efter at Mission Øst har givet lærerne efteruddannelse i inkluderende undervisning. Børnene har nu bedre chancer for at stifte familie og få et arbejde i fremtiden.
– Uddannelse giver viden og færdigheder til, at børn og unge kan forme deres fremtid til gavn for deres familier og lokalsamfund, skriver Kim Hartzner i sin leder.
Viden giver også perspektiv, håb og drømme for fremtiden, fortsætter generalsekretæren.
– Viden og læring lægger en bund af sundt selvværd i børnene og de unge – hvad enten de har handicap, lever på katastrofernes holdeplads eller mangler de mest basale livsfornødenheder som rent drikkevand.