Gravsteder er blevet for dyre

Hans Stengaard Jessen
Egernvej 1
6400 Sønderborg

Familierne sløjfer dyre gravsteder, fordi Folkekirken har sat prisen markant op, meddelte TV2 News d. 25. maj. Det er sket for at flytte økonomiske midler fra de døde på kirkegården til det kirkelige liv samt forskellige konsulenter. Konsekvensen er helt enkelt blevet, at mange danskere dropper familiegravstedet.

Den udvikling får både sognepræster og i hvert fald en biskop til at frygte for den danske kirkegårdskultur, lyder det i en stor avis. Skal det kun være Brødremenigheden i Christiansfeld med deres Gudsager, jøderne, muslimer og meget velhavende mennesker, der kan bevare deres gravsteder uden at blive sendt på tiggerstaven?

Som et familiemedlem, der er medlem af et menighedsråd fremhæver, er det helt galt, at det er vigtigere at udskifte et ikke helt velholdt stykke egetræ med arkitektonisk bistand og til dertil hørende høje omkostninger end at bibeholde eller at etablere gravstensparker (lapidarier), som giver et smukt og historisk indtryk over afdøde personer og disses erhverv/virke.

Nu er den helt gal, for godt nok indeholder gravstene på såvel gravstederne som gravstensparkerne minder over såvel familiemedlemmer som godtfolk, og gravsten/gravsteder sløjfes, når den aftalte betalingsperiode er udløbet, hvorpå næste station for gravstenen er gravstensparken hvor en sådan findes.

Der, hvor problemerne opstår, er primært på betalingssiden for selve gravstederne, og håndteringen af gravstene i gravstensparkerne. Ganske vist må man ikke genbruge gravsten som byggematerialer, men det forekommer, at sådanne sten kommer til at blive genbrugt som gravsten på en grav, der ikke tilhører familien.

Mindst lige så mærkværdigt er det, at visse computernørder, og sådanne findes i menighedsråd, har fostret den ide, at alt det med gravstens-parker bør køres over i et computersystem. Det, siger de, er i overensstemmelse med en kirkeministeriel tankegang. Den kan jeg ikke få øje på, hverken i bekendtgørelsen eller vejledningen. Det kan godt være, at det hæderkronede ministerium bør beskrive forskellen på en selvoplevelse og nogle billeder på en computer overfor de bedrevidende computerfolk i menighedsrådene.