Kirkelige bevægelser kan redde Europa

Af Iben Thranholm Cand. teol. og journalist. Samfundsdebattør.
Iben Thranholm, Cand. teol., journalist og samfundsdebattør

Med de spørgsmål og den politiske uro som muslimsk indvandring i Europa rejser, er der mange kristne, som begynder at spørge, hvad de kan gøre. Politikerne mister mere og mere grebet om situationen, og det efterlader mange i usikkerhed og frygt for fremtiden.

I mange kirker er der den forståelse, at man som kristen er forpligtet til at holde grænserne åbne for at tage imod i næstekærlighedens navn. Alligevel er der efterhånden flere og flere kristne, som godt kan se, at islamiske normer tager mere og mere over i samfundet – og endda også i kirkerne, hvor den politisk korrekte tolerance dikterer, at den muslimske tro sjældent bliver modsagt af evangeliet. Den kristne kultur i Europa er så svækket af mange års påvirkning fra sekularisering, at den har svært ved at udgøre en modvægt til islam og i stedet underordner sig i misforstået imødekommenhed.

Som sagt er flere kristne nu ved at vågne op og indse, at den kristne kultur, demokratiet og friheden ikke alene er truet af islam, men også af sekularismen. I Storbritannien er flere præster på det seneste blevet anholdt af myndighederne for hate-speech, fordi de talte imod homoseksualitet. Hvad gør kristne i den situation, hvor de ikke længere kan stole på myndighederne og er truet af en anden religion?

Man gør som valgmenighedspræsten Massoud Foorouzandeh og sognepræsten Torben Bramming, der netop har stiftet en evangelisk folkebevægelse, som de kalder Margueritbevægelsen. Den vil samle kristne på tværs af kulturelle, etniske, politiske og teologiske skel.“Vi skal ud af busken og ikke forholde os passive. Derfor sætter vi denne bevægelse i gang,” sagde Massoud Foorouzandeh, da bevægelsen holdt sit stiftende møde i Odense sidste lørdag.

Hverken kirke eller samfund trænger til flere forslidte politiske løsninger. Derimod er der brug for ny evangelisering. Det eneste, som kan redde Europa, er en åndelig vækkelse, en tilbagevenden til kristendommen. Det var også det kristne budskab, der fik jerntæppet til at falde, og sådan er det nu igen kirken og kristnes opgave at redde Europa fra kaos og krig.