Vi skal søge det evige liv

 Af Anders Bartholdy  Præst i Sønderborg Frikirke
Af Anders Bartholdy
Præst i Sønderborg Frikirke

Guds rige er helt anderledes end denne verden.

Jesus kom for at give os sit rige. Hans rige er helt anderledes end denne verden. Det bliver tydeligt i meget af det, Jesus siger.

Han provokerer os, og ofte virker det, han siger, uforståeligt og umuligt for os. Det gælder i særlig grad denne beretning. Jesu svar på spørgsmålet er så radikalt og voldsomt, at både den unge mand og disciplene omkring Jesus bliver chokerede.

Et spørgsmål om perspektiv

Trods den unge mands ægte søgen efter at forstå sandheden, sendes han bedrøvet af sted med et krav, som Jesus selv siger, er umuligt for ham at opfylde. Hvorfor gør Jesus det? Fordi den unge mands perspektiv er forkert. Han stiller sit spørgsmål ud fra den ramme og forståelse, som denne verden har givet ham.

Når udgangspunktet for vores spørgsmål er forkert, kan vi ikke forstå svaret, uanset hvor godt og sandt det er. Den eneste måde at få den unge mand til at stille det rigtige spørgsmål, er at forstyrre hans tankegang godt og grundigt. Det var nødvendigt, at han blev bedrøvet og forvirret, ligesom det var nødvendigt, for disciplene dengang og for os i dag.

Det handler ikke om bud og tjeklister

“Hvorfor spørger du mig om det gode? Én er den gode”, siger Jesus, og giver os det første fingerpeg om, at der er noget galt med spørgsmålet. Det handler ikke om “det gode”, men om “den gode”. Den unge mand udfordres til at få øje på, hvem Jesus er. Det evige liv handler ikke om nogle bud, der skal overholdes, men om ham, som er selve livet. Vi vil gerne ligesom den unge mand have nogle enkle regler at holde os til, en tjek-liste: Hvis jeg har gjort de og de ting, så ved jeg, at jeg er frelst. Men sådan er Guds rige ikke.

Det koster alt

Jesus går lidt med den unge mand i hans tankegang. Kan man få evigt liv gennem gode gerninger? “Ja”, siger Jesus, “men det koster alt”. Så må du give afkald på alt, hvad der betyder noget for dig, for at bruge alle dine ressourcer på at gøre godt.

Læg mærke til, at de bud, Jesus nævner, alle sammen handler om menneskers indbyrdes forhold. Ikke et eneste af dem handler i sig selv om forholdet til Gud. Når vi gør det gode i forhold til hinanden, tjener vi Gud – også selv om det ikke sker gennem et personligt forhold til ham eller ud af en tro på ham. Det fører dog ikke til evigt liv, medmindre vi er fuldkomne, og det er der ingen mennesker, der er.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Jesus gav afkald på alt for at frelse os. Han kalder os til at have samme sindelag. Vi må slippe vores egen jagt på frelse og følge Ham, så vi sammen med ham baner vejen for andres frelse.
Jesus gav afkald på alt for at frelse os. Han kalder os til at have samme sindelag. Vi må slippe vores egen jagt på frelse og følge Ham, så vi sammen med ham baner vejen for andres frelse.
Det handler om Jesus

Jesus vil have os til at se, at han er “den gode”, og at det handler om at følge ham. Ikke for at vi selv kan få evigt liv, men for at hans planer om frelse og genoprettelse kan føres ud i livet.

Vi er så optaget af vores egen frelse, men Jesus gav afkald på alt det, vi søger i frelsen, for at frelse os. Han kalder os til at have det samme sindelag.

Paulus forstår det, når han siger: “Jeg ville ønske, at jeg selv var forbandet og skilt fra Kristus, hvis det kunne hjælpe mine brødre og landsmænd.”
For ham handlede det ikke om, at han selv fik evigt liv, men om at være med til at føre den frelsesplan igennem for hele skaberværket, som Jesus kom for at sætte i værk. Det er det, Jesus kalder den unge mand til. At slippe jaget efter egen frelse, for at søge alles frelse.
Jesus spørger ham: “Vil du gå ind til livet”? – “så hold budene… og sælg hvad du har og giv det til de fattige”.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Hvis det er dit eget, du søger, så må du give afkald på det hele! Men søger du de andres vel, kan alt hvad du ejer bruges i tjenesten for Gud.

Følg mig!

Jesus gør det meget enkelt, når han kalder: “Kom og følg mig!” Han vil vise os vejen, så vi sammen med ham baner vejen for den frelse, som gør det muligt – også for en rig – at komme ind i Guds rige. Det som er umuligt for mennesker, er muligt for Gud.

Søndagens tekst: Matt. 19:16-26

Teksten er fra Bibelen på hverdagsdansk

Hvordan man får det evige liv
16Så kom der en mand og spurgte: »Mester, sig mig: Hvad godt skal jeg gøre for at få del i det kommende liv?«
17»Hvorfor spørger du mig om det gode?« svarede Jesus. »Der er jo kun én, der er god, nemlig Gud selv. Men hvis du ønsker at gå ind til livet, så hold Guds bud.«
18»Hvilke bud tænker du på?« spurgte manden.
»Du må ikke begå drab, du må ikke bryde ægteskabet, du må ikke stjæle, du må ikke anklage nogen på falsk grundlag, 19du skal ære din far og din mor – og du skal elske din næste som dig selv.«
20»Dem har jeg overholdt alle sammen,« svarede den unge mand. »Er der mere, jeg skal gøre?«
21»Hvis du virkelig vil opnå det fuldkomne liv, så gå hen og sælg alt, hvad du ejer, og giv pengene til de fattige. Så skal du få del i Himlens rigdom – og kom så og følg mig!«
22Da den unge mand hørte det svar, gik han bedrøvet sin vej. Han var nemlig meget rig.
23Så sagde Jesus til disciplene: »Det siger jeg jer: Det er ikke let at komme ind i Guds rige, når man er bundet af sin rigdom. 24Ja, faktisk er det lettere for en kamel at gå gennem et nåleøje, end det er for en rig at gå ind i Guds rige.«
25Disciplene var dybt rystede. »Hvem kan så få det evige liv?« spurgte de. 26Jesus så på dem og sagde: »Det kan intet menneske opnå af sig selv, men Gud kan gøre alt.«


Artiklen fortsætter efter annoncen: