Workshop: ’Skal vi altid tilgive?’

International Psychotherapy School in Christian Culture (IPISCC) holder workshop lørdag d. 10. september 2016 i Grønnevang Kirke, Hillerød, med emnet ’Skal vi altid tilgive?’

Både teologer og psykologer taler om tilgivelse, men hvornår skal man tilgive? Hvad er forudsætninger for tilgivelse? Jeg vil gerne tilgive, men hvordan? Disse og lignende spørgsmål tages op på workshoppen, som ledes af læge, psykoterapeut og familieterapeut Vibeke Møller.
I 1993 startede Vibeke Møller skolen ISARPAC, som træner rådgivere i at hjælpe ofre for seksuelle overgreb. Senere fik hun oprettet den internationale kristne psykoterapeutskole, IPSICC i Kolding.
Sidste frist for tilmelding til workshoppen er d. 6. september.