Sandheden tro i kærlighed

s7_mgslb-menuGert Grube er en af de seks folkekirkemedlemmer, der har stævnet Kirkeministeriet for at indføre et køns-neutralt vielsesritual. Han opfordrer til at støtte op om retssagen gennem foreningen ’Med Grundlov skal Land Bygges”.

Seks folkekirkemedlemmer har via en advokat, Nikolaj Nikolajsen, stævnet kirkeministeriet og dermed kirke- og ligestillingsminister Manu Sareen for d.12. juni 2012 at have indført en lov, hvorved to personer af samme køn kan indgå ægteskab i den evangelisk-lutherske kirke.

Grundproblemet var, at de homoseksuelle havde bedt om noget, som kirken ikke havde, og det, den ikke havde, var et mandat til at velsigne og nedskrive et ritual for det kønsneutrale ægteskab.
Alligevel tiltog Manu Sareen samt otte biskopper sig det mandat uden at tage hensyn til Bibelens klare tale om emnet.

Skandaledommen d. 28. juni 2016

Den 28. juni 2016 faldt dommen i landsretten – Manu Sareen blev frikendt. Sagen er nu anket til højesteret og er berammet til d.16. marts 2017 (Lutheråret).
I forbindelse med processen i 2012 blev der i februar måned afleveret særdeles mange høringssvar fra menighedsråd, kirkelige organisationer og privatpersoner, som var lodret uenige i den ligestillingsfilosofi, der pludselig skulle trækkes ind over dørtærsklen til folkekirken.

Ingen hjemmel

Følgende udtalelser er kun et lille udpluk:
”Vi ser ingen hjemmel, hverken i Bibelen eller i den evangeliske-lutherske lære, for at velsigne registrerede partnerskaber.”
”Bibelen er den øverste myndighed.”
”Jeg vil gerne, så stærkt som jeg kan, advare mod at lovforslaget vedtages.”
”Jeg fatter ikke, at kirkens mænd, som i mange år har studeret den kristne tro og Bibelen, overhovedet kan overveje at vie homoseksuelle… at biskopperne klappede hælene sammen og sagde ”Javel Hr. Minister!” er efter min mening forræderi mod den kristne kirke.”

40 organister, som er ansat i folkekirken fremførte bibelteologiske argumenter og føjede til: ”Vi er kirkemusikere af Guds nåde. Når en ubibelsk praksis velsignes i Guds hellige navn, vil vi ikke spille ”amen” og festmusik, og derved med vores musik sætte segl på dette.”

Fejet til side

Vel, høringssvaret fik stemplet ”Kirkeministeriet 1.kontor d. 21.febr. 2012” – og dermed var deres mening fejet til side.
En underskriftsindsamling resulterede i, at 1416 personer sagde ”ja til ægteskabet mellem mand og kvinde og nej til det kønsneutrale ægteskab”. Også deres velovervejede underskrift blev fejet til side.

Nu ligger alle høringssvarene godt hengemt i en skuffe i kirkeministeriet, som ivrigt arbejdede videre med at få den ny ægteskabslov indført, for Manu Sareen havde sin dagsorden og den skulle hurtigt gennemføres – og det blev den desværre med et folketingsflertal og Dronning Margrethes underskrift.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Med underskriften reformerede kirkeministeren snedigt og skyndsomst alt det, som havde været norm og tradition i kirkens historie.

Grundlovens ord

Endog Grundlovens særlige paragraf 4 fra 1849 blev tilsidesat. Dens ordlyd er ellers ikke til at misforstå:
”Den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke og understøttes som sådan af staten.”

Ja, sådan lyder grundloven, og det er den kirkeministeriet har brudt ved at omdanne kirken til en ligestillingskirke, som ikke henter inspiration i det evangelisk-lutherske bekendelsesgrundlag som først og fremmest er Bibelen. Dernæst Luthers lille katekismus og den Augsburgske trosbekendelse.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Den forkerte Peter

I stedet har man rådført sig med Københavns biskop, Peter Skov-Jakobsen, som efter eget forgodtbefindende fandt ud af, at bekendelsesgrundlaget godt kunne rumme et ægteskab mellem to personer af samme køn. Hans notat fik lavinen til at rulle med forfærdelige konsekvenser for den bibeltro menighed og præstestand.

Kirkeministeret skulle i stedet have rådført sig med en anden Peter, nemlig apostlen, som i sit 2. brev, versene 6-19, klart og utvetydigt fremlægger problemet med udgangspunkt i Sodoma-Gomorra-tragedien.

Skovsgaard og Rebel

Notatet fra Peter Skov-Jakobsen lever i bedste velgående, for det er netop det, som tre landsdommere i år 2016 har brugt som udgangspunkt i deres dom over seks sagsøgere fra folkekirken.

De tre landsdommere skøjter elegant hen over høringssvar fra Lise-Lotte Rebel, biskop over Helsingør stift, og fra Steen Skovsgaard, biskop over Lolland-Falster stift, som samstemmende siger, at det kønsneutrale ægteskab er uforeneligt med folkekirkens bekendelsesgrundlag.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Advokat Nikolaj Nikolajsen fremfører også solide evangelisk-lutherske synspunkter. Han gør gældende, ”at der ikke kan lovgives om Folkekirkens indre forhold som er i strid med ordlyden i kirkens bekendelsesskrifter ud fra den løsere teologiske fortolkning af Københavns biskop.”

Hvad siger teksten?

Den 28. juni 2016 faldt så dommen, skandaledommen, hvor seks almindelige kirkegængere fik deres påstande om det evangelisk-lutherske indhold fejet til side med et pennestrøg.

De tre landsdommere anede åbenbart ikke, hvad den evangelisk lutherske lære gik ud på. De burde have tjekket bekendelsesgrundlaget hos Paulus, der med frihedsbrevet, Romerbrevet Kap.1 nøje beskriver det uforenelige mellem to personer af samme køn – set i evangelisk regi. Her tales der om Guds sandhed, som bliver ombyttet med løgnen.
Jamen, Paulus skal da fortolkes, mener man. Hertil må der svares et kraftigt ”Nej!”

Som en gymnasielærer engang fremførte om sin undervisning: ”Når jeg beder mine elever om at tolke en tekst, så siger jeg til dem: ’Hvad siger teksten? Jeres egen mening er ligegyldig!”
Det samme princip burde de tre landsdommere have fulgt.

Hvad siger teksten hos Paulus, Peter og Judas? Det er jo deres tekster som er en del af den evangelsk-lutherske kirkes bekendelsesgrundlag. Og ikke et tilfældigt notat fra en Peter Skov-Jakobsen fra Københavns Stift.
Det er aldrig, aldrig tilrådeligt at sætte sig op imod Skriften (Jf. Salme 33,4a: Sandt er Herrens ord).

Hvis man alligevel gør det, har man bragt sig selv op i et ringhjørne, for sandheden kan nemlig ikke gradbøjes – og hvis man forsøger det, bliver den til løgn.

Bed for sagen!

Meld dig gerne ind i foreningen ”Med Grundlov skal Land Bygges” – se www.medgrundlovskallandbygges.dk.