Dyb forvirring og splittelse om ægteskab i Den anglikanske Kirke

– I skolen mobbede de mig, fordi jeg var homofil. Nu føler jeg, at synoden mobber mig, fordi jeg er tiltrukket af mit eget køn, men går ind for den bibelske lære om ægteskabet, sagde pastor Sam Allberry fra Maidenhead.

Nogle af de stemmeberettigede i Church of England misforstod tilsyneladende, hvad afstemningen gjaldt, da de i forrige uge nedstemte en rapport imod homo-ægteskaber.

Den såkaldte ’Bishops’ report’ beskrev den aktuelle situation, hvor kirken fastholder det traditionelle syn på ægteskabet som en ordning for én mand og én kvinde. Samtidig opfordrede kirkens ledelse i rapporten til en mere inkluderende holdning til homofile.
Efter den kaotiske afstemning har nogle præster indrømmet, at de kom til at stemme imod rapporten.

– Andre omkring mig talte om, hvad de selv misforstod. Afstemningen var ikke tydelig. Jeg var bekymret, folk overdøvede hinanden, og det var meget forvirrende, siger en af synodens lægfolk. Også biskoppen af Coventry, Christopher Cocksworth, indrømmer over for avisen Christian Today, at han imod sin vilje kom til at stemme imod rapporten. ”Jeg har undskyldt min fejl overfor mine bispe-kolleger og ærkebiskoppen”, skriver han i en blog.

Resultatet tolkes af nogle, som om præsterne har bekræftet homofile ægteskaber. Men det er ikke hele sandheden, og Den anglikanske Kirke rummer stadig mange konflikter og modstridende holdninger til sagen. Især de store anglikanske kirker i Afrika viser ingen tegn på vaklen i deres modstand mod vielse af homofile.

Afstemningen foregik separat i kirkens tre huse, altså henholdsvis hos biskopperne, præsterne og lægfolket. Kun præsternes hus accepterede rapporten, som dermed blev forkastet.