KLF med i protest mod porno i TV

Undersøgelser viser, at børn i alderen 5-16 i gennemsnit tilbringer 6,5 timer om dagen på skærme.

Europa-Parlamentet er ved at slække på en lov, der forbyder tv og online medietjenester at sende pornografi og umotiveret vold. KLF, Kirke & Medier skriver under på en protest sammen med en lang række bekymrede organisationer.

Europa-Parlamentet er ved at revidere et EU-direktiv om audiovisuelle medietjenester. Direktivet regulerer tv, On-Demand-tjenester (fx Netflix) og video-deling platforme (fx Youtube).

Det nuværende direktiv forbyder udtrykkeligt at sende programmer, der indeholder pornografi eller umotiveret vold, for at beskytte mindreårige mod dette skadelige indhold.

Ifølge Europa-Kommissionens nye forslag skal medietjenester, herunder tv, kunne sende ekstrem vold og pornografi, når bare programmerne er underlagt kryptering eller forældrekontrol.

Det har fået en lang række organisationer til at underskrive en protest. KLF, Kirke & Medier er medunderskriver sammen med organisationer som World Youth Alliance, Femina Europa, Respekt, Porno & Samfund og Federation of Catholic Family Associations in Europe (FAFCE).

Underskriverne underbygger protesten med, at børns holdninger og adfærd over for relationer bliver påvirket negativt af pornografi.
– Gennem pornografi får børn et fattigt, ofte nedværdigende og voldeligt, billede af seksuelle relationer, der oftest udstiller kvinder i en underdanig rolle og i det hele taget formidler et respektløst billede af kvinder, siger underskriverne.

Europæiske børn bruger i gennemsnit internettet fra de er 7 år gamle. 75 procent af 15-16- årige bruger internettet dagligt. En britisk undersøgelse viser, at børn i alderen 5-16 i gennemsnit tilbringer 6,5 timer om dagen på skærme.

Mindreårige udsættes ofte for pornografi i Europa. I Italien viser en undersøgelse, at 67 procent af drengene i alderen 14-19 år og 15 procent af pigerne har set pornografisk materiale.


Artiklen fortsætter efter annoncen:I Sverige har 92 procent af drengene og 57 procent af pigerne i 15-18 års-alderen set pornografi. I Storbritannien viser en undersøgelse, at mere end halvdelen af børnene i alderen 11-16 er blevet udsat for pornografi.

– Vi opfordrer derfor Europa-Parlamentet til at stå sammen med os og begrænse pornografien og den umotiverede vold ved at genindføre forbuddet mod pornografi og umotiveret vold på tv og udvide forbuddet til andre audiovisuelle medietjenester, lyder opfordringen fra underskriverne, herunder KLF.