Utraditionel digtsamling over den stille uge

Så er den meget produktive forfatter og teolog, Jakob Brønnum, igen aktuel med en ny bog, ”Den sidste passion”.

Bogen er svær at genrebestemme. Den er skrevet som digt, men der er ikke tale om en traditionel digtsamling bestående af enkeltstående digte med nære eller løsere indbyrdes relationer, men snarere om noget, der kan ses som ét stort sammenhængende digt over dagene fra palmesøndag til påskedag, en form for et digtkompleks eller en digtcyklus og som bagsideteksten siger, en versfortælling.

Forfatteren har valgt at kalde bogen ”Den sidste passion”, men den kunne ligeså godt have heddet ”Den universelle passion”, da Jesu lidelse, død og opstandelse – mere end noget unikt i verdenshistorien – bliver fortalt som en arketypisk fremstilling af ethvert menneskes liv og angst, til alle tider.
Fremstillingen har noget mystisk, abstrakt over sig, som kan være svært at fange. Jeg tog mig flere gange under læsningen i at spørge mig selv: ”Hvad mener forfatteren, og hvad vil han med det?”

Men er det så en god bog og en vellykket versfortælling? Ja, digteteknisk er den på visse områder skruet ganske godt sammen. Fx er der en interessant brug af fortællerrollen, hvor fortælleren bliver italesat, ja ”fortalt”, hvorved der opstår en fortæller i anden potens. Mod slutningen af bogen får man en anelse om, at denne ”fortalte” fortæller kan være Kristus. I hvert fald smelter han sammen med ”havemanden”, som Maria møder påskemorgen (s. 239f) og forsvinder efter opstandelsen – måske i en himmelfart.
Og hvad så med bogens åndelige og opbyggelige kvalitet? Som allerede nævnt fremstilles lidelseshistorien mere som en fortælling om menneskelivet, end den bliver egentlig frelseshistorie.
Men Brønnums tolkning af lidelseshistorien og påsken går endnu længere. Den bliver så universel, at den opsuger og omfavner alle religioner og mytologier og bliver en form for universel, synkretistisk arketype på alt mellem himmel og jord. Kun glimtvis og i en tåge er der i nogle digte mod slutningen antydninger af, at Jesu død er mere end symbolet på noget alment og universelt, og at hans død for altid vil forvandle og forløse vores.

Vil man imidlertid bruge den stille uge til at fordybe sig i lidelseshistoriens og påskens mysterier, at Jesus døde for at frelse os fra synden, døden og Djævelen og opstod for at give os evigt liv, vil jeg ikke anbefale ”Den sidste passion”. Man skulle måske i stedet bruge tid på at lytte til, hvad Guds ord selv siger om dette store frelsesunder.

Jacob Brønnum: Den sidste passion • 296 sider • Kr. 268,- Forlaget Eksistensen