SE! Jesus lever!

Da Maria så den tomme grav, burde hun havde set et mirakel, men i hendes sind var der ingen forventning. Sorg og skuffelse havde sløret hendes sind.

Påskens budskab er et sandt drama. Næsten hver detalje har en symbolsk betydning. Det skete alt sammen for din og min skyld. Hvis vi får øje på det – fatter det i dybden – og griber om det i tro, kan det forvandle vore liv; men Gud har i sin visdom givet os en anden tilgang end den umiddelbare. Jo mere vi fordyber os i Påskens budskab, jo mere fatter vi storheden i Guds frelsesplan.

Påskemorgen er beskrevet meget levende i alle fire evangelier. Hos Johannes læser vi:
”Den første dag i ugen, tidligt om morgenen, mens det endnu var mørkt, kom Maria Magdalene ud til graven, og hun så, at stenen var flyttet fra graven. Så løber hun hen til Simon Peter og til den anden discipel, ham som Jesus elskede, og siger til dem: ”De har flyttet Herren fra graven, og vi ved ikke, hvor de har lagt ham.”

Det Maria siger, da hun møder Peter og Johannes, fortæller alt om, hvad hun så. Hun burde ha’ set et mirakel – set at den tons tunge sten var fjernet fra graven – at vagtmanskabet var løbet deres vej. Men i Marias sind var der ingen forventning. Sorg og skuffelse havde sløret hendes sind, så hun ikke kunne se og ikke fatte, at Jesus var opstanden.

Næste scene handler om Peter og Johannes. Det er så levende skildret, hvordan de to, lidt efter lidt, slår over i løb, så ivrige er de efter at komme ud til graven. Johannes er den yngste, hans kondition er måske bedst, og derfor kommer han først til graven. Han er den forsigtige, derfor standser han op uden for graven – måske er det usikkerhed eller ærefrygt.
Så når også Peter frem, han er den impulsive, han løber lige ind i graven. Det Peter så, burde ha’ sagt ham en hel masse; men sorg og skuffelse hindrede også ham. Han så linnedklædningen, som Jesus havde haft på. Man svøbte de døde ind på den tid. Man viklede dem ind i linnedklæde, og mellem lagene smurte man harpiks. Jesu linnedklæde så, efter al sandsynlighed, ud som et hylster formet efter hans krop, det lå på det sted, hvor Jesus havde ligget, og klædet, som Jesus havde haft over hovedet, var sirligt lagt sammen og anbragt for sig selv.

”Da gik også den anden discipel derind, han som var kommet først til graven, og han så og troede”.
Med andre ord så fattede Johannes, hvad der var sket. Han var overbevidst om, at verdenshistoriens største under var sket. Jesus er opstanden. Det, han så, blev til et mirakel i Johannes’ eget hjerte.
For disciplene blev det en fantastisk tid, for de oplevede, at Jesus med jævne mellemrum kom til dem og var hos dem i 40 dage, inden han tog tilbage til himlen.

Den hemmelige triumf

Døden kunne ikke fastholde Jesus. Det er her, den hemmelige triumf ligger gemt. Døden har kun magt over dem, der synder.
Jesus bar ganske vist verdens synd med sig op på korset i vores sted; men han havde ingen personlig synd, og døden har kun magt over dem, der synder. Derfor kunne døden ikke fastholde ham, han overvandt døden og var i stand til at bryde dødens magt. Han døde og opstod i stedet for os. Han tog vores plads, for at vi kunne få del i hans sejr. Derfor kan han sige disse stærke ord: ”Jeg er opstandelsen og livet; den, der tror på mig, skal leve, om han end dør. Og enhver, som lever og tror på mig, skal aldrig i evighed dø. Tror du det?”
Kan du se det? Påskemorgen er budskabet om, at de, der tror på Jesus, har fået del i et liv, som aldrig kan dø. Hvad der sker med dem, der ikke tror, skal jeg ikke komme ind på her; men kun fastslå, at de, der tror på Jesus, skal leve selv i døden.
Kan du se, at den tomme grav er Guds egen underskrift på, at Jesus har betalt for din og min synd og samtidigt et løfte om et evigt liv?

Vi kan møde Jesus i dag

Ingrid var narkoman, hun fortalte om sit møde med den opstandne. Hun havde frygtelige abstinenser og blev tvunget ud på gaden for at få fat i et nyt fix, men inden hun gik, var der en pige, der sagde til hende: ”Hvorfor beder du ikke Jesus om at hjælpe dig?” Hun følte det lidt underligt, da hun for første gang talte til den opstandne: ”Jesus, hvis du hører mig, så hjælp mig, for jeg har det så dårligt”. Jesus hørte hende og greb ind lige på stedet og friede hende fra abstinenserne. Den opstandne Jesus gav hende et helt nyt liv, og hun er nu helt fri fra stoffer.

Det, vi skal se og fatte, er, at vi har en levende Jesus. Han lever i dag. Vi kan tale med ham og bede til ham, opleve at han griber ind og svarer på vore bønner. I andre religioner tilbeder man en stifter, der er død; men kristendommens Jesus – han lever !


Artiklen fortsætter efter annoncen:Glædelig Påske!

Teksten til Påskedag: Mark 16, 1-8

Teksten er fra Bibelen på hverdagsdansk

Jesus genopstår
1 Næste dags aften, da sabbatten var forbi, købte Maria Magdalene og Salome og Maria, Jakobs mor, vellugtende salver til at salve den døde med. 2 Tidligt søndag morgen, mens solen var ved at stå op, gik de ud til gravhulen. 3-4 »Hvem mon vi kan få til at rulle den store sten væk fra indgangen?« sagde de til hinanden, for stenen var meget tung. Men da de nåede frem, så de, at stenen allerede var rullet væk. Graven var åben. 5 De gik indenfor og så en engel i skikkelse af en ung mand sidde i højre side af gravhulen. Han var iført en lang, hvid klædning. Da kvinderne så englen, blev de forskrækkede, 6 men han sagde til dem: »Vær ikke bange! Er det ikke Jesus af Nazaret, den korsfæstede, I leder efter? Han er ikke her! Han er genopstået. Se selv: Det var her, han blev lagt. 7 Men gå nu hen og sig til Peter og de andre disciple: ‘Jesus tager til Galilæa for at mødes med jer dér, sådan som han har sagt jer.’« 8 Så snart kvinderne var kommet ud fra gravhulen, gav de sig til at løbe alt, hvad de kunne. De var ude af sig selv og rystede af sindsbevægelse. De turde ikke fortælle nogen, hvad de havde oplevet.


Artiklen fortsætter efter annoncen: