Luther – en mand af sin tid

Anmelderne har rost denne bog som fremragende, det bedste ikke-teologiske værk om Luther. Det er især værd at læse Peter Lodbergs anmeldelse i Kristeligt Dagblad 7/11- 2014. Bogen er nu genoptrykt i 2. udgave og kan også lånes på www.ereolen.dk.

Luthers liv som reformator i lyset af sin samtid er spændende læsning og skrevet levende, men med gigantisk grundighed. Især om hvordan politik og kirke var vævet sammen i datidens Europa, da kejserkroning og –salvning lå i pavens hænder. En splittet kirke ville derfor have været en trussel for kejserlig legitimitet, som forudsatte en universalkirke.
Modstanden mod Luthers teser var også begrundet i noget så verdsligt som skattevæsen, fordi praksis med aflad finansierede kirkens udgifter – sidenhen blev det til kirkeskat. Schilling fremhæver også, hvordan pavekirken allerede på Luthers tid var i gang med at tænke reformer – blot var de systemkonforme, mens Luthers var radikale dog uden intention om at bryde med pavekirken (s. 144 ff).

Kirkepolitisk historie

Bogens mange detaljer skygger for overblikket. Alligevel vil de, der har overskud til at læse bogen, kunne påskønne Schillings indgående kendskab til europæisk og tysk historie samt hans nuancerede holdning til Luthers liv, virke og eftermæle. De historiske kilder viser time for time reformationens gang og hvor meget kirken hang sammen med det verdslige styre af fyrster, kurfyrster og kejsere. Hvad de mente og gjorde i forhold til Luthers teser var væsentligt og kunne ikke ignoreres; den pavelige ledelse kunne heller ikke ignorere hverken de verdslige regenter eller Luthers teser. Luther vidste det og havde derfor et stort netværk ved hoffet, universitetet og mennesker i alle kredse til at bakke sig op.

Schilling skriver tankevækkende og nuanceret om, hvordan Luthers teologi lagde kimen til nazisternes misbrug af den under 2. VK (s. 252). Det er uddybet bl.a. i afsnittet ”Eskatologisk trussel – tyrkere og jøder” ud fra datidens forståelsesramme (s. 515-543), hvor man kan læse om, hvordan og hvorfor Luthers jødehad voksede i hans sidste leveår med utilsigtede skæbnesvangre konsekvenser.

Teologi og tro

Luthers reformatoriske indsats udgik fra et brændende behov for den sande forståelse af Bibelen, hans erfaringer som sjælesørger omkring datidens dødsangst, hans egen troskamp i forhold til Frelsen sat imod Djævelens angreb, og han gik fra præstationsfromhed til tros- og nådesfromhed. Selv om reformationen fik afgørende positiv indflydelse på samfundet i eftertiden, så kom Luthers indsats ifølge Schilling ud af kontrol og trak voldelige spor – selv i sprogbrugen.
Det er skæmmende både for protestanter og katolikker og en liden trøst, når Schilling skriver, at vold var mere gængs dengang og ikke kan anskues ud fra nutidens normer!

Schilling indbyder læseren til økumenisk dialog, men i min optik giver det mere mening at vende tilbage til Luthers oprindelige teologiske tankegods med fokus på troens essens. Urimelig godt nyt af Asger Chr. Højlund anmeldt 30/4-2017 er et godt sted at begynde.

Heinz Schilling: Martin Luther – Rebel i en opbrudstid
692 sider • 250 kr.
Kristeligt Dagblads Forlag