50 års jubilæumsfest på MF

Peter Legarth kigger tilbage på historien.

Menighedsfakultetet i Aarhus fejrer sit 50 års jubilæum den 23. september. Dagen starter med frokost på Katrinebjergskolen og slutter med festgudstjeneste i Aarhus Domkirke.

Om eftermiddagen vil der være festtale ved formand for MF, sognepræst Jørgen Jørgensen, sang ved Mosaik, underholdning ved studenterrådet, tilbageblik på MFs historie ved professorerne Peter V. Legarth og Kurt Christensen samt præsentation af fremtidsvisioner ved fakultetsleder Thomas Bjerg Mikkelsen.

MF ser tilbage på de 50 år med stor taknemlighed. Også lige nu er der meget at glæde sig over, bl.a. at MF har optaget 19 nye studerende på den 4½ år lange bacheloruddannesle i teologi, og at sponsorløbet den 28. august indbragte 435.000 kr. til de studerendes stipendier, oplyser landssekretær Nils Andersen.