Lausanne-møde i Berlin fordømmer Luthers jødehad

– Hvorfor har vi ikke tydeligt taget afstand fra Luthers antisemitisme over for vore jødiske venner? spørger Bodil Skjøtt.

”Indlæg fra en tysk deltager og en messiansk jøde understregede for mig, hvor meget Luthers udtalelser og brugen af Luthers skrifter har præget kirkens syn på det jødiske folk, samt jøders syn på Luther og alle som kalder sig lutherske.

Det siger generalsekretær Bodil Skjøtt fra Israelsmissionen. Hun var med i Berlin den 14.-17. august, da Lausanne-bevægelsens netværk for jødemission diskuterede reformationens indvirkning på forholdet mellem jøder og kristne.

Mere end 80 Jesus-troende af jødisk eller ikke-jødisk baggund fra 12 lande – inklusiv Israel og USA – enedes om at udtrykke tak til Martin Luther og de andre reformatorer, fordi de ”gjorde det muligt for alle troende at læse og forstå Bibelen som det eneste sande og autoritative åbenbarede Guds Ord.”

Og netop Bibelen er vigtig, når man vil introducere jøder til Jesus.
– Det er en kraftfuld fortælling, som også i dag udfordrer og tiltaler jøder, understreger Bodil Skjøtt.

Videre hedder det i udtalelsen:
”Vi slår endnu engang fast, at frelse af nåde er tilgængelig for enhver, som bekender Jesus som frelser og herre. Dét budskab blev først forkyndt for det jødiske folk og er stadig nødvendigt for frelse i dag – for det jødiske folk først, og for ikke-jøder (Rom 1,16).”

Afvisning af antisemitisme

Samtidig afviste Lausannebevægelsens netværk for jødemission (LCJE) Martin Luthers ubibelske fordømmende udtalelser om det jødiske folk og ”den antijødiske og antisemitiske forkyndelse og undervisning, som stadig findes i kirkerne, og som bunder i en forkert forståelse af det jødiske folk, deres tro, livsstil og religiøse praksis.

Vi beklager Kirkens uvidenhed og vrangforestilling, når det gælder relationen til det jødiske folk gennem den bibelske pagt”, hedder det i udtalelsen.

Videre udtrykker LCJE glæde over de protestantiske kirker og organisationer, som har vist kærlighed til jøderne, at stadig flere jøder er åbne over for evangelet om Jesus Messias, og at Jesus-troende af jødisk og ikke-jødisk baggrund er forenet i kaldet til at genoprette Israel og være et lys for alle folkeslag (Esajas 49,6).


Artiklen fortsætter efter annoncen:Også de yngre generationer var med, da LCJE diskuterede reformationen, forholdet mellem kirken og jøderne samt mission blandt jøder.
Udfordring til kirkerne i reformationsåret

LCJE kom med en udfordring til kirker og kristne, fordi Luthers udtalelser mod jøderne nu har haft en 500-årig virkningshistorie.

Både kirkerne og den enkelte troende bør:
– Tale respektfuldt og sandt om jøder og klart tage afstand fra alle former for antijudaisme og antisemitisme – både historisk og i dag.
– Anerkende den kristne tros bibelske og jødiske rødder og de tætte bånd mellem Jesus-troende jøder og ikke-jøder (Rom 11,18).
– Acceptere og være fortalere for Jesus-troende jøders fortsatte identitet som jøder og deres fuldgyldige medlemskab af fællesskabet i Jesus Messias.
– Dele evangeliet – i både ord og handling – med jødiske venner, naboer og bekendtskaber, fordi evangeliet ”er Guds kraft til frelse for enhver, som tror, både for jøde, først, og for græker.” (Rom 1,16).

”Vi takker Gud, fordi han elskede os så højt, at han sendte sin søn, Jesus Messias, for at dø for vore synder og opstå igen fra de døde, så at hele menneskeheden, både Israel og alle folkeslag, kan blive forsonet med ham”, slutter udtalelsen fra den 11. LCJE-konference.


Artiklen fortsætter efter annoncen: