Fra opgør med bibelkritisk teologi til ressourcecenter for kirken

Af Nils Andersen
Landssekretær på
Menighedsfakultetet

Menighedsfakultetet fylder 50 år – det markeres med en stor jubilæumsfest den 23. september.

Da en gruppe præster og lægfolk i 1967 valgte at danne ’sammenslutningen til oprettelse af et menighedsfakultet i Danmark’ var det en reaktion mod den bibelopløsende teologi, som herskede i teologiuddannelsen.

Overvejelserne om, hvordan Menighedsfakultetet skulle udformes, var mange, og begyndelsen var svær. Det varede således fem år, før den første supplerende undervisning af teologistuderende kunne begynde i 1972.

Tilkaldte sognepræster forestod undervisningen, som blev givet i missionshuset Bethania i Aarhus. Tilstrømningen af teologstuderende var så stor, at der snart måtte findes større og mere egnede lokaler i en nedlagt præstebolig.

Da disse rammer trods udvidelse med en barak i haven også hurtigt blev for små, rykkede Menighedsfakultetet i 1982 ind i de nuværende og nybyggede lokaler på Katrinebjergvej i Aarhus.
Da de første lærere blev ansat, var det både for at undervise og for at forske, og i takt med, at deres akademiske kompetencer støt og roligt voksede, afløstes den første skepsis mod

Menighedsfakultetet gradvist af en gryende respekt for stedets akademiske niveau.

En ny selvstændig uddannelse

I 2005 begyndte de første studerende på Menighedsfakultetets nye selvstændige 4-årige bacheloruddannelse, og siden er der hvertandet år optaget et nyt hold på typisk 20-30 studerende. Selv om uddannelsen endnu ikke er blevet SU-godkendt, afholder det ikke unge fra at vælge at studere teologi på Menighedsfakultetet, idet den tætte forbindelse mellem kirkeliv og teologistudium under sloganet: ’Teologi for kirkens skyld’ er et stort plus for dem.

Fakultetsleder Thomas Bjerg Mikkelsen finder det afgørende, at uddannelsen kontinuerligt tilrettelægges med udgangspunkt i kirkens ønsker og behov:
– Vi ønsker at være en ressource for menighedslivet i Danmark. Derfor er menighedernes behov et vigtigt udgangspunkt for vores uddannelsestilbud. Hvis ikke der er en klar sammenhæng mellem akademiet og den virkelighed, som vi sender præster ud i, løser vi ikke opgaven godt nok.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Menighedsfakultetet i Aarhus fyldte 50 år den 13. september. Det markeres med en jubilæumsfest lørdag den 23. septebmer.
Ressourcecenter for kirke, mission og tro

I 2012 tog Menighedsfakultetet et nyt stort skridt med indvielsen af den store tilbygning ’TORVET’, som danner rammen om et intensiveret samarbejde med missionsorganisationerne Israelsmissionen og Promissio. På den måde bliver teologi og mission knyttet sammen på en tydeligere og mere konkret måde, selv om hovedfokus er og bliver at uddanne engagerede præster til den danske folkekirke.

I 2014 oprettede Menighedsfakultetet under ledelse af professor Kurt Christensen Center for Kristen Apologetik med henblik på at begrunde og forsvare den kristne tro. Dermed blev endnu et skridt taget i retning af at opbygge et ressourcecenter for kirke og mission.

Bestyrelsesformand Jørgen Jørgensen opsummerer, hvad Menighedsfakultetet har betydet:
– Efter næsten 30 års præstetjeneste glæder jeg mig næsten dagligt over den gave, det er at have læst på Menighedsfakultetet. Undervisningen satte mig på et teologisk spor, der har været utroligt spændende og givende, og satte mig ind i et fællesskab med kolleger, der med samme basis arbejder for evangeliets udbredelse.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Selv om vi ikke har patent på sandheden, så har den overbevisning, der blev grundfæstet allerede i studietiden, holdt sig siden: Bibelen er Guds ord, og gennem den får vi kendskab til evangeliet, der er Guds kraft til frelse for enhver, som tror.

Derfor har det også været en glæde gennem mange år – sideløbende med præstearbejdet – at være med i Menighedsfakultetets bestyrelse og på den måde være opdateret på den rivende udvikling, stedet har gennemgået. Menighedsfakultetet er en af Guds gode gaver til det kirkelige liv i Danmark, og vi glæder os over, at vores kandidater stort set alle finder arbejde hurtigt efter afslutningen af studiet. Selv om ikke alle deler vore synspunkter, så mærker vi alligevel en åbenhed og stigende efterspørgsel efter kandidater til embeder, der har en bibeltro profil.

Jubilæumsfest

50 års jubilæet markeres med en stor jubilæumsfest den 23. september, der begynder kl.11.45 på Katrinebjergskolen i Aarhus og ender med en festgudstjeneste i Aarhus Domkirke kl.17. Se omtale og program her: http://teologi.dk/50-aars-jubilaeumsfest-den-23-september/

Derudover er der udkommet et jubilæumsnummer af MF-bladet, der formidler, hvordan og hvorfor Menighedsfakultetet opstod, og hvad vi vil og bidrager med i dag (http://teologi.dk/wp-content/uploads/2017/08/mfbladet-jubilaeumsnummer-sept-2017-1.pdf). Endelig udkommer der en jubilæumsbog ’For menighedens skyld’ med artikler af Menighedsfakultetets lærerstab.


Artiklen fortsætter efter annoncen: