Menigheder vil tvinge metodist-kirken til at indføre homovielser

En kirke i Austin, Texas, har valgt at stoppe med at afholde bryllupper, indtil United Methodist Church tillader samkønnede vielser.
First United Methodist Church i Austin stemte den 24. september for det, de regner med bliver et midlertidigt stop for bryllupper. 93% af menigheden stemte for. Kirkens seniorpræst, Taylor Fuerst, håber, at afstemningen vil styrke enheden i menigheden og sende et positivt bduskab til LGBT’erne i byen.
Metodistkirkens lære, som fremgår af Book of Discipline, erklærer homoseksualitet ”uforenelig med kristen lære”. Metodist-menighederne har ikke pligt til at holde bryllupper, men vielsesretten ses som et særligt privilegium. Ialt 11 menigheder har nu valgt at stoppe med vielser, indtil metodistkirken hæver forbuddet mod samkønnede vielser.
United Methodist Church på verdensplan er splittet mellem Nord og Syd. Den afrikanske og asiatiske del, som har langt flere medlemmer end metodisterne i Vesten og et mere konservativt bibelsyn, afviser samkønnet ægteskab som synd, ligesom de afviser provokeret abort.