Ondt i livet…

Ved et af vælgermøderne i den forløbne uge med unge mennesker, stod det hurtig klart ved spørgsmål og kommentarer fra salen, at der faktisk var mange, som havde ondt i livet. De gav udtryk for dybe sår, helt fra barndommen af, som trængte til hjælp og lægedom. Her var der hårdt brug for al den psykologhjælp, som der kunne skaffes. Desværre, så er der ofte lange ventetider på de hårdt trængte psykologer.
Ofte er der sår helt fra barndommen af, måske ved skilsmisse, druk eller andet forfærdeligt i hjemmet, som børn aldrig skulle opleve eller være vidne til. Kære forældre, I har sat børn i verden – tænk dog på dem før jer selv, og søg hjælp til at få løst jeres problemer.
KristenDemokraterne vil være jeres talerør ind i kommunen, så der bliver sat kraftigt ind, med hurtig hjælp, som er dobbelt hjælp.
Vi vil kæmpe for gratis parrådgivning, ved krise i parforholdet, for at redde, hvad reddes kan, før det er for sent. Vi vil have forebyggelse i stedet for brandslukning. Husk: det er især for børnenes skyld – som er uden skyld i dette.
Dette er fra mit syn et af de største problemer i vort samfund, hvor ca. halvdelen af alle parforhold lider skibbrud.
Det er en stor hindring for både vor velfærd og velstand, samt den store stressfaktor vore familier lever i.
Der er kun os selv til at gøre noget ved det – Det vil KristenDemokraterne – støt os på valgdagen.
(Forkortet, red.)
Verner B. Andersen
Spidskandidat i KD
Silkeborg