Blomster på mindernes mark

Blomsterne, i livets forskellige haver, står i fuldt flor i mindernes række.” s.78

Det lader sig ikke fornægte, at Krista Louise Jørgensen er lyriker, selv ikke, når hun skriver prosaiske erindringer. ”Alle disse mennesker” er hendes 17. udgivelse, og med en debut i 1982 må hun betragtes som en garvet forfatter. Sproget er billedskabende, både i beskrivelser af mennesker, steder og situationer. Forfatteren planter således erindringernes blomsterløg hos læseren, som måske genkalder sig lignede oplevelser eller fascineres over en verden, der nu hører fortiden til.

Historierne er blandede, og vi kastes uden kronologisk forvarsel eller større tilløb midt ind i erindringsbilleder, som vi så efterfølgende må tolke på. Det er således ikke udkrystalliserede budskaber og pointer, der fylder mest, men de ligger alligevel lige under overfladen. Hvad er det, der hæfter sig i erindringerne om mødet med andre mennesker? Svarene er at finde i Kristas mange fortællinger. Det er tiden og roen som den aldrende himmerlandsbo, Thomas, har til den lille pige med de travle forældre. Det er nysgerrigheden over for sære eksistenser, som åbenbarer nye sider af livet og døden. Det er taknemmeligheden over familie, venskaber og omsorg. Ja, i det hele taget er taknemmelighed et gennemgående tema: ”Livets forskelligheder afhænger af, hvordan livet bliver imødegået. Og modtaget. Taknemmelighedens gave er uvurderlig.” s.5
”Alle disse mennesker” er først og fremmest en erindringssamling, og som sådan af størst værdi for forfatteren og dennes nærmeste. Samtidig giver det læseren et refleksionsrum, hvori man kan spejle egne erindringer og perspektivere betydningen af små og store valg i mødet med mennesker på livets vej.

Krista Louise Jørgensen: Alle disse mennesker
78 sider • 98 kr. • Queenswood