’Nyt ritual omskriver Guds selv-åbenbaring!’

– Det er sørgeligt, at kirken ændrer Guds Ord og betvivler Guds selv-åbenbaring, vurderer generalsekretær Olof Edsinger fra Svenska Evangeliska Alliansen.

Svenska Kyrkan afviser planer om brug af ”Hen” om Gud. Men tendensen er feministisk.

Flere danske aviser har bragt rettelser til artikler om, at Gud nu skal omtales som intetkøn, ”hen” i Svenska Kyrkan. Svenskerne selv kalder det dog fake news.

I november vedtog kirkens ledende organ, kirkemødet, med 199 stemmer for og 27 imod Sveriges nye kirkebog. Flere internationale aviser har efterfølgende skrevet, at den svenske kirke nu fjerner ord som ”han” og ”Herren” fra ritualbogen.

”Hen” forekommer ikke

Men ifølge Sofija Pedersen Videke fra Svenska Kyrkan er det en misforståelse, at kirken nu skulle indføre en kønsneutral betegnelse for Gud. Derimod giver det nye ritual, som indføres fra Pinsen 2018, præsterne tre valgmuligheder.
– Vi kan vælge mellem at sige: ”I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn” eller: ”I Guds, Faderens og Sønnens og Helligåndens navn”. Den tredje mulighed er ”I Guds, den treeniges navn”, forklarer talskvinden.

Hun tilføjer, at man i ”Bibel 2000”, som bruges i forbindelse med ritualet, vælger den feminine reference til Helligånden (”Andens” i stedet for den maskuline form ”Andes”) – hvilket er sprogligt muligt på svensk.

Men ordet ”hen” forekommer overhovedet ikke i ritualbogen, forsikrer Sofija Pedersen Videke.

Dybt problematisk

Udfordringen har bedt generalsekretær i Svenska Evangeliska Alliansen, Olof Edsinger, om en vurdering af den nye sprogbrug.

”I medierne har det heddet, at ordet ”hen” skulle anvendes i Svenska Kyrkans ritualbog, men helt så slemt er det dog ikke. Derimod har man aktivt forsøgt at undgå det, man kalder maskulint eller hierarkisk sprog om Gud. Klassiske udtryk som ”Fader”, ”Herre”, ”Konge” og selv ”han” er dermed blevet trængt tilbage.

Personligt ser jeg dette som dybt problematiskt. Det ser ud, som om kirken – eller ligefrem visse enkeltpersoner – står over Skriften. Det er jo trods alt Guds egen selv-åbenbaring, som betvivles. Guds Ord reduceres til menneskers ord om Gud, som vi så kan have demokratiske afstemninger om”, siger Olof Edsinger.

Feministisk bibelkritik

– På den anden side afspejler dette en trend, som gælder i Svenska Kyrkan som helhed og desværre også i nogle af de traditionelle svenske frikirker.

Jeg er egentlig ikke særlig overrasket over dette. Trenden har været synlig i rigtig lang tid, ikke mindst i og med lanceringen af en feministisk bibelkritik for nogle årtier siden. Komitéen bag kirkehåndbogen har jo også fulgt de direktiver, som den allerede fra starten har fået fra kirkens øverste ledelse.

Sørgeligt er det under alle omstændigheder. Det er endnu et skridt på vejen mod at skille kirken fra dens Hellige Skrift – og skille Guds folk fra de umistelige sandheder, som Gud selv har åbenbaret for os mennesker om sit væsen.

Hvem er Helligånden?

Ser du valget af femininum-formen (Andens) som et udtryk for feministisk teologi? Eller handler det om politisk korrekthed?

– Jeg tror snarere, at det handler om, at man nedtoner Ånden som en person. Normalt anvender Bibel 2000 også et lille bogstav for Helligånden, dvs. ikke ”Anden” men ”anden”. Men uden tvivl kan feministteologien også have spillet ind her. Visse grupper gør jo et stort nummer ud af den mere feminine forståelse af Guds væsen, slutter Olof Edsinger.