Etisk Råd flytter til Kolding

Etisk Råds formand, Gorm Greisen, er børnelæge og professor i pædiatri ved Københavns Universitet.

Som et led i udflytningen af statslige arbejdspladser skal Det Etiske Råds 17 medlemmer fremover holde møder i Kolding.

Medlemmerne af Etisk Råd udpeges for tre år ad gangen og kan højest sidde i to perioder. De udpeges dels af et råd i Folketinget, dels af fire ministerier, hhv. Sundheds- og Ældreministeriet, Miljø- og Fødevareministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet samt Erhvervs- og Vækstministeriet.

Ti af Etisk Råds nuværende medlemmer bor på Sjælland, og rådet samles en gang om måneden.

Det Etiske Råd udgiver materialer og rådgiver om sundhedsrelaterede spørgsmål samt forhold omkring natur, klima og fødevarer.

I løbet af foråret 2018 inviterer Det Etiske Råd og Det Nationale Sorgcenter til debat om livets afslutning. Debatterne foregår på 10 forskellige steder i Danmark, og det handler ifølge Etisk Råd om ”en livsnødvendig samtale om døden”. Der er således debat om emnet på Kolding Bibliotek, Slotssøvejen 4 den 31. januar kl. 19–21 samt på Næstved Bibliotek den 7. marts.