Israel roser danske krav til bistand i PLO-områder

Danmarks udenrigsminister Anders Samuelsen mødte Israels statsminister Benjamin Netanyahu den 17. maj 2017. Senere viste det sig, at danske bistandskroner gik til palæstinensiske NGO’er, som støtter terror mod Israel, og det fik Anders Samuelsen til at fastfryse den danske støtte.

Israel roser Danmark, efter at udenrigsminister Anders Samuelsen den 22. december 2017 besluttede at stramme op på betingelserne for dansk bistand til NGOer i de palæstinensiske selvstyreområder.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu nævnte den danske beslutning på det ugentlige regeringsmøde den 24. december.

– Vi er blevet informeret om den danske regerings afgørelse om at stramme op på kriterierne for støtte til ”palæstinensiske” NGOer. Jeg har haft et møde med den danske statsminister og snakket med ham på telefon og også med den danske udenrigsminister efter det europæiske udenrigsministermøde i Brussel.

Jeg krævede, at de alle standser støtten til organisationer, som støtter terrorisme og fremmer boykot af Israel.

Danmark har vedtaget et sådant skridt. De er ikke de første og heller ikke de sidste. Vi vil fortsætte på denne linje, sagde Netanyahu i en pressemeddelelse.

Ny dansk politik

Sagen startede, fordi et kvindecenter i Burqa blev opkaldt efter Dalal Mughrabi, som var med til at dræbe 37 civile israelere i 1978. Da det kom frem, standsede Anders Samuelsen støtten til Women’s Affairs Technical Committee (WATC).

– Jeg blev forarget over, at WATC, som hævder, at de arbejder for menneskerettigheder, ikke bare forherligede en terrorist, men også misbrugte tilliden fra et gavmildt folk som det danske, sagde Anders Samuelsen.

”Det er vigtigt, at der er tillid til, at dansk bistand går til de rigtige formål. Derfor iværksatte jeg den danske undersøgelse i sommer, og derfor har jeg i dag besluttet, at der fremover skal være nye og strammere betingelser for modtagelse af dansk bistand.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Der er samtidig stærke bistandsfaglige grunde til at fokusere på færre organisationer. Det vil betyde, at en række af de organisationer, der får midler i dag, ikke vil få dansk støtte i fremtiden, og vi vil derudover føre en ekstra skarp kontrol med anvendelsen af støttemidlerne fremadrettet og følge op på dokumenterede påstande om organisationer, der ikke lever op til deres forpligtelser,” sagde Anders Samuelsen ifølge en pressemeddelelse fra Udenrigsministeriet den 22. december 2017.

Roser Danmark

– Hovedproblemet er, at de europæiske giverlande ikke tjekker, hvad pengene går til. I Danmark ser vi en regering, som har gjort et stort arbejde og efterforsket sagen i seks måneder. De fandt ud af, at pengene ikke gik til det, de skulle, sagde direktør Ron Brummer i Radio Kans engelsksprogede udsendelse. Brummer er leder i ”Departementet for strategiske sager”.

Han synes, det er opsigtsvækkende, at et af Europas mest liberale lande, som støtter palæstinenserne, nu stiller nye krav for midler til de palæstinensiske organisationer.


Artiklen fortsætter efter annoncen:– Jeg synes, Danmarks afgørelse bør tjene som en rollemodel for andre europæiske nationer. De bør gennemgå brugen af penge, som gives til palæstinensiske organisationer, sagde Brummer.

Penge til terror

Som eksempel på misbrug af bistandsmidler nævnte Brummer organisationen Human Rights & International Humanitarian Law Secretariat. Han sagde, at den støttes af Danmark, Sverige, Schweiz og Nederland.

– De skulle pege på menneskerettighederne, men dette er den mest notoriske BDS-organisation (Boykot, De-investering og Sanktioner), som aktiviserer mange andre BDS-organisationer rundt om i verden.

Brummer sagde videre, at der er mange andre organisationer, som årligt får millioner af dollar og milliarder af euro fra europæiske lande. Han tilføjede, at skattepenge også havner hos terrororganisationer.


Artiklen fortsætter efter annoncen:– Det er organisationer, som har forbindelser til ”Folkefronten for Palæstinas Befrielse” (PFLP) og andre organisationer. Det er ting, som vi ikke kan kommentere på radioen, sagde Brummer.

Departementet for strategiske sager blev oprettet af statsminister Benjamin Netanyahu for et par år siden med det formål at bekæmpe delegitimiseringen af Israel.