VI ER PÅ VEJ – som pilgrimme, fremmede og flygtninge

VI ER PÅ VEJ

I dag søndag begynder årets bedeuge d. 7. – 14. januar i mange folkekirker, frikirker og missionshuse.Idéen er at de troende mødes på tværs af kirkeskel i byerne for at bede sammen.

– Årets bedeuge 2018 tager udgangspunkt i en dyb, bibelsk sandhed: Som kristne er vi fremmede i denne verden, vi er pilgrimme på gennemrejse, men denne verden er ikke vores hjem.

Det skriver Thomas Bjerg Mikkelsen, som er formand for Evangelisk Alliance, i et oplæg til årets bedeuge, der løber fra søndag til søndag d. 7.-14. januar.

– Vi er på vej mod vores endelige destination: Guds evige rige, fortæller Thomas Bjerg Mikkelsen.
– Fordi vi selv er fremmede i verden, kan vi identificere os med de fremmede.

Det gælder både de mange migranter og flygtninge, der kommer til vores land, men også alle de ensomme mennesker, som findes i vores lokale samfund.
Som pilgrimme i verden skal vi kende og videregive det, vi har set og hørt om, hvad Gud har gjort.

Vi skal både gennem ord og livsstil forkynde, at Gud i Kristus forligte verden med sig selv, at Guds rige er kommet gennem Jesu død og opstandelse.

Lad os derfor samles til bøn for vores land og vores ver­den, i tillid til at Guds ord og løfter må blive til en levende virkelighed – for pilgrimme, fremmede og flygtninge, slutter formanden.

Thomas Bjerg Mikkelsen, Menighedsfakultetet, er formand for Evangelisk Alliance.
På besøg hos hinanden

Evangelisk Alliance er et netværk af danske kirker og kirkelige organisationer, der med vores indbyrdes forskelle har en fælles identitet og en fælles sag, at gøre kristen tro og kristen livspraksis kendt og gældende i Danmark, skriver EA om sig selv.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Hele ideen er, at evangeliske kristne i den uge mødes og beder sammen, selv om de i øvrigt ikke er enige om hele troslæren.

Derfor mødes man i mange byer på tværs af de kirkelige skel. En aften er man måske i Indre Mission, en anden aften hos apostolerne, en tredje aften i cden lokale baptistkirke.
Der findes ikke en samlet oversigt over, hvor man mødes lokalt. Det må man forhøre sig om ved de lokale kirker og missionhuse.

Samtale om bønslivet

– En bedeaften kan også bruges til en samtale om deltagernes bønsliv, skriver Evangelisk Alliance og stiller følgende spørgsmål:
– Hvorfor skal jeg bede? Hvornår beder jeg? Kunne det være en fordel at udvikle en fast bønspraksis? Hvilke faktorer i løbet af min dag giver mig en længsel efter Gud? Hvad er helt konkret med til at forstyrre min bøn? Hvad skal jeg gøre ved min modvilje mod at bede? Hvad kan jeg lære af mine erfaringer, så bønnen bliver levende og en integreret del af mit liv?


Artiklen fortsætter efter annoncen:Korte bønner anbefales

– Når mange mennesker skal bede sammen, kan det virke inspirerende, at deltagerne fastholdes på, at man kun beder i en enkelt sætning eller to, inden den næste tager over.
Det skaber en dynamisk association – og ofte en helt ny atmosfære, anbefaler EA.

Aktuelle lokale bønner

– Som optakt til bønnen opfordrer mødelederen til, at alle mødedeltagere kommer med aktuelle bedeemner i tillæg til dem, der er nævnt i bedefolderen.
Bedeemnerne kan evt. skrives op og vises på en flipover, eller via projektor eller hvad man nu har til rådighed. Under hele bedemødet er emnerne synlige for alle deltagere, så man kan kaste et blik op på det skrevne og vælge at bede for det, der ligger en på hjerte.

Bøn opdelt i grupper

– Når bedeemnerne er præsenteret, opfordres forsamlingen nogle steder til at danne grupper, hvor gruppens deltagere kort fortæller, hvad der ligger dem specielt på hjerte.
Derefter beder man for bedeemnerne fra bedefolderen, eventuelt suppleret med aktuelle bønner og bønner fra gruppen.
Det er inspirerende, når der bedes korte bønner og for et emne ad gangen.

Bønnebannere

– I bedeugen kan man i kirken, missionshuset eller i bedegruppens rum sætte bannere eller plakater op på væggene, foreslår EA.


Artiklen fortsætter efter annoncen:– I toppen står hovedtemaet for hver dag, eventuelt et bibelord og de vigtigste bønneemner. Brug forskellige farver og skriv med store bogstaver, så det let kan læses på afstand.

Banneret/plakaten kan fungere som en huskeseddel og som en hjælp til at huske bønneemnerne, uanset om man beder en ad gangen, i grupper, ved en bønnevandring eller på andre måder.

Der opfordres også til at inddrage unge i møderne.

– I mange byer oplever man, at få unge deltager i bedeugen.

Forsøg så vidt muligt at inddrage ungdomsgrupper, IMU, m.fl. i løbet af den konkrete planlægning af bedeaftenerne. På den måde sikres tilgange, der bedst muligt imødekommer unge som målgruppe, foreslår EA.

Bredt kristent fællesskab

Evangelisk Alliance består af både folkekirkelige organisationer og evangeliske frikirker.

Som medlemmer står Indre Mission, Luthersk Mission, Apostolsk Kirke, pinsekirkerne i sammenslutningen Mosaik, Baptistkirken, Missionsforbundet, Metodistkirken, Dansk Oase, Frelsens Hær, Tværkulturelt Center, Menighedsfakultetet, Dansk Bibel Institut, International Christian Community, DMRU, Viva og Greve Frikirke.

Desuden er en række organisationer og kirker associerede. Det er: Åbne Døre, GLS, Arrow, Kronjyllands Frimenighed, LMBU og IMU.

Materialet til bedeugen kan downloades på hjemmesiden evangeliskalliance.dk.