En gammel klassiker genudgivet

Blandt det gamle kristne arvegods af litterær art findes Benedikts regel.

Den har i knap 1500 år dannet grundlag for livet i benediktinerklostrene verden over og er også er blevet læst og benyttet som vejledning af mange lægfolk både i katolsk og protestantisk sammenhæng. Reglen er nu genoversat og genudgivet på dansk.

Skrevet for klosterfolk

Ved først gennemlæsning kan meget i reglen virke både fremmedartet og ikke særlig anvendelig. Reglen er jo skrevet til klosterfolk, der lever et meget regelbundet liv, og meget i den er da også regler for alt fra, hvordan man skal sove, spise og bede til, hvordan man omgås med hinanden. Da benediktinernes primære kald er korbønnen – eller tidebønnen – er flere kapitler afsat til at forklare, hvordan man fordeler salmerne fra Salmernes bog over ugens syv dage og over dagens tidebønner, noget som de færreste, der lever et almindeligt fortravlet moderne liv vil kunne få plads til.

Mange af forskrifterne for, hvordan man opretholder ”ro og orden” i klostret kan derudover forekomme ret forældede.

Menneskekendskab, ydmyghed og mådehold

Går man imidlertid lidt dybere ind i reglen, vil man opdage, at der både direkte og indirekte er meget at komme efter også for almindelige danske hverdagskristne – ikke mindst hvad bønnen angår. Her er inspiration både til den enkelte kristnes bønsliv og til opstart af tidebøn i menighederne eller i små bedegrupper i hjemmene.

Udover at vise et menneskekendskab, som man måske ikke lige ville tilskrive Benedikts tid, med forståelse for det enkelte menneskes særegenhed, synes særlig to kristne dyder at være fremherskende i reglen: Ydmyghed og mådehold. Disse temaer bliver tydeligere og tydeligere, jo dybere man graver sig ned i reglen, og er essentielle i et sundt kristenliv.

Fodnoterne i bogen, viser desforuden, hvor bibelnær reglen er.

En bog for alle

I denne nyudgivelse af Benedikts regel, som for øvrigt er oversat af to kvinder med et særdeles godt kendskab både til reglen og til det benediktinske klosterliv, findes foruden selve reglen en kort og interessant indledning, med introduktion bl.a. til personen Benedikt, til klosterliv og benediktinere i Danmark.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Bogen er smuk, og dens layout overskuelig og indbydende. Derudover har bogen en ordforklaring og en læseplan. Læseplanen er god, hvis man – som de gør i klostrene – ønsker dagligt at læse et lille stykke af reglen. Hele opbygningen af bogen lægger altså op til at gøre Benedikts regel til en bog, man ikke bare læser, men lever med.

Benedikts regel – oversat af Margarita Ingelise Schmidt og Anna-Maria Kjellegaard OSB
130 sider • 195 kr.
Katolsk Folag