Hotel Aalborg har plads til bøn

Det tidligere sømandshjem moderniserer og bygger til - og vil gerne være kendt som et kristent hotel.

Hotelchef Bo Kikkenborg (i midten) beder for dagen, for hotellet og for gæsterne. Personalet mødes hver dag til morgenmad og bøn. Foto: Next Edition

Det kristne Hotel Aalborg vil gerne tydeliggøre hotellets kristne profil. Derfor bliver der i hotellets nye tilbygning indrettet et særligt andagtsrum, hvor kristne og åndeligt søgende kan gå ind og bede i ro og fred.

I et sekulariseret samfund, hvor kristne symboler bliver færre og færre, føler ledelsen sig kaldet til at gøre mere for at vise den kristne profil.

Det kommer ikke til at ske i form af kors på værelserne eller kristne malerier i lobbyen men ved at indrette et særligt andagtsrum i den nye tilbygning, som lige nu er under konstruktion. Rummet vil blive udsmykket således, at det indbyder til fordybelse i den kristne tro, bl.a. med forslag til bønner og taksigelser, som gæsterne kan søge Gud ud fra.

– Andagtsrummet skal ikke være neutralt. Det skal kommunikere noget, som hjælper folk i gang med at bede. Det skal vise vejen, siger hotelchef Bo Kikkenborg. Han fortsætter:

– Vi oplever, at der i samfundet bliver mindre og mindre plads til kristne symboler og dét at være kirke. Derfor har vi en stor og vigtig opgave i at synliggøre, at vi er et kristent hotel.

Her ses Bo Kikkenborg i det rum, som bliver det kommende andagtsrum i den nye tilbygning. Foto: Next Edition
Bøn og tjeneste

Hotellet er det tidligere sømandshjem med dybe rødder i den kristne tro, og denne arv, ønsker ledelsen at udleve i dag.

Først og fremmest går hver en krone af overskuddet fra hoteldriften til velgørende formål – der sidder ingen aktionærer eller kapitalfonde og venter på at høste profitten.

Dernæst fastholdes troen på Jesus som den vigtigste kulturbærer på hotellet, og mange ansatte, der færdes dagligt på hotellet, er personlige kristne. Hver morgen mødes de til morgenmad og andagt og beder sammen for dagen og for gæsterne.


Artiklen fortsætter efter annoncen:– Andagten er en integreret del af arbejdsdagen, hvor vi lægger hotellet og vores gæster over i Guds hænder. Denne samling er med til at holde fokus for personalegruppen og gøre os mere ægte og nærværende, siger Bo Kikkenborg.

I det daglige ønsker ledelse og personale at praktisere diakoni-tankegangen, hvor ”tjenesten” er i centrum, frem for missionstankegangen, der sætter ordene først.

– Det er den måde, vi er i mission på: Vi møder gæsten, ser dem, lytter og handler på deres behov. Når vi tjener med denne næstekærlighed først, ser vi, at hjerter langsomt åbnes, barriererne sænkes, og på deres initiativ opstår der muligheder for mere åndelige samtaler, siger Bo Kikkenborg.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Byens kristne bærer ånden ind på hotellet

Der er mange levende menigheder og organisationer i Aalborg, og Bo Kikkenborg drømmer om, at endnu flere af de kristne grupperinger i byen vil benytte hotellets faciliteter. Ikke for driftens skyld men for at støtte det gode formål og bringe den kristne ånd med sig ind på hotellet.

Af samme grund bliver det også muligt at booke det kommende andagtsrum til fx bedesamlinger for mindre grupper.

– Som et kristent fællesskab er vi sammen blevet betroet den opgave at bære ånden med os, hvor vi går, og når antallet af kristne på hotellet stiger, er vi endnu flere til at sprede hjertevarmen, det gode budskab og den kristne atmosfære til de øvrige gæster. Det er en meget opmuntrende tanke, siger han.

Den nye tilbygning til Hotel Aalborg ventes at være klar til indvielse i januar 2019.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Bo Kikkenborg står uden for og ser på den nye tilbygning. I baggrunden ses det gamle hotel.
Fordommene lever

Men det er ikke uden udfordringer at operere som kristent hotel og tidligere sømandshjem i et sekulariseret samfund. Mange har fordomme om, hvad det vil sige at være et kristent hotel, og disse fordomme kan være svære at komme til livs. Fx at man på hotellet ikke må spille kort, bande eller drikke alkohol.

Andre tror, at hotellet stadig er et sømandshjem, og det associerer de med, at der sikkert er godt beskidt, tæt af røg og fyldt med ludere og lommetyve på gangene.

Fordommene kunne ikke være længere fra sandheden, men når man vælger betegnelsen kristen, må man leve med folks fordomme – det gælder ikke bare for et kristent hotel, men for alle kristne i et sekulariseret samfund som Danmark, siger hotelchef Bo Kikkenborg:

– Når man opererer med noget, som handler om tro og kristendom, er der en tendens til, at det bliver vendt til noget negativt enten på den ene eller anden måde. Det kender vi nok alle sammen til. Men det er den risiko, vi står med som kristne her i landet. Og det tager vi med.

Om Hotel Aalborg

Hotel Aalborg er det gamle sømandshjem i nye klæder. Hotellet har de seneste år gennemgået en større renovering, ligesom omgivelserne i samme periode også har udviklet sig positivt.

Derudover er Hotel Aalborg netop påbegyndt en markant udvidelse af hotellet, som på én gang fordobler antallet af værelser og faciliteter og vil gøre det til et 3-stjernet superior hotel. Det nye hotel står klar i 2019.

Hotel Aalborg drives af fonden Aalborg Sømandshjem, der er en erhvervsdrivende fond, hvis hovedformål er at yde støtte til humanitært og socialt velfærdsarbejde – specielt for søfolk og andre i det maritime miljø. Fonden har tilknytning til den danske folkekirke, og alle aktiviteter tager afsæt i kristne værdier.

Hotellets overskud går ubeskåret til socialt velfærdsarbejde, primært Seaman Aalborg i tæt samarbejde med Aalborg Havn og Handelsflådens Velfærdsråd.