Foredrag om Islam og Kristendom

Massoud Fouroozandeh, som er præst i migrantmenigheden Church of Love i Odense, taler den 2. maj i Håndværkerforeningen, Allegade 16A i Horsens.

Kristendommens monopol i Danmark er blevet svækket voldsomt i løbet af de seneste 40 år. Som tidligere muslim kan Massoud gennemskue de udfordringer, Danmark står i som et multietnisk, multikulturelt og multireligiøst samfund.

Foredraget er arrangeret af Evangelisk Alliance, Horsens (Vor Frelsers Kirke, Horsens Valgmenighed, Frelsens Hær, Indre Mission, Horsens Pinsekirke og Horsens Frikirke).