Derfor er al magt givet til Jesus

Af Carsten Vang
Lektor i Gammel Testamente, Menighedsfakultetet

Havde det været en hvilken som helst anden, der havde stillet sig frem og havde sagt disse ord: ”Mig er givet al magt i himlen og på jorden”, ville vi have rystet på hovedet og sagt: ”For noget vås!”

Nu er det den opstandne Jesus, der siger det. Han har få uger forinden brudt dødens kvælertag og er som det eneste menneske på jorden stået op fra de døde på en måde, som viser, at han er herre selv over døden. Nu presser Jesu ord sig på. Det er ikke en utålelig selvovervurdering, når han nu siger, at Gud har givet ham al magt både i den åndelige verden og den synlige verden.

Jesus har ikke selv taget sig denne magt. Han har ikke manipuleret sig til den, sådan som så mange magthavere gør det i dag. Han har ikke fået den gennem demokratisk afstemning og effektiv salgstale. Det er Faderen, som har overgivet al magt til Sønnen. Magten tilhører Jesus med rette. Han behøver ikke at demonstrere, at han har al magt, for den er givet ham af Gud. Han hersker med Guds myndighed.

Denne magt fik han af Gud af flere grunde. Dels skete det som opfyldelse af Gammel Testamentes forventning om, at Gud til slut vil overdrage al myndighed, ære og herredømme til én bestemt person, som kaldes for Menneskesønnen (se Dan 7,13-14). Dels gav Jesus afkald på al magt og al ære, da han i lydighed over for sin Far gik hele den tunge vej, som endte med korsets skam, dødens smerte og gravens mørke. Jesus gav afkald, fordi han elskede hvert menneske så højt. Derfor har Gud nu lagt al magt i Jesu hænder – hænder, som stadig bærer mærkerne efter hans kors.

Kristus har magten

Det betyder, at det ikke er mennesker, som har magten på jorden. Det er ikke denne verdens mægtige, men Kristus, som har magten. De store ledere i denne verden kan nok udrette ufattelig meget ondt i deres hensynsløshed og magtbegær. Men til syvende og sidst er det Kristus, som har magten. Det er forholdet til ham, som tæller på den yderste dag, ikke denne verdens magthavere eller ideologier.

Fordi Jesus har fået al magt betroet, kan han sætte mennesker fri, som er bundne af forskellige kræfter, som ikke vil slippe dem, fx alkohol, stoffer, syndige handlinger eller Djævelen.

Fordi Jesus har fået al magt betroet, kan han sætte mennesker fri, som er bundne af forskellige kræfter, som ikke vil slippe dem, fx alkohol, stoffer, syndige handlinger eller Djævelen. Jesus har magt til at tilgive mennesker alt det nederdrægtige, som de måtte have gjort mod andre eller mod Gud. Hans magt strækker sig endog til at kalde de døde frem af graven på den yderste dag; de troende vil han føre ind til livet med sig, for de andre bliver det en dommens dag.

Kristus udsender sine disciple

Fordi Faderen har overdraget al magt til sin Søn, giver Jesus nu sine 11 disciple i Galilæa en befaling om at overskride de sproglige og kulturelle grænser og rejse ud i hele verden og indbyde alle folkeslagene til at blive disciple af Jesus. Kristus vil det. Det er kongens befaling. Den kristne kirke missionerer ikke af imperialistiske grunde eller for at påtvinge andre den kristne tro. Indrømmet: Vi har set en del eksempler på dette i kirkens historie. Men grundlæggende forkynder kirken det gode budskab om ham, som har al magt, fordi Jesus vil det.

Synliggør hans nærvær

Jesus siger videre, at vi bliver disciple af ham gennem dåb i den treenige Guds navn og gennem efterfølgelse af ham. Folkeslagene skal ikke overtage den vestlige kultur, men de skal blive disciple af Jesus. For det er det, Jesus ønsker sig: Folk fra alle folkeslag, stammer og sprog, som følger ham og synliggør hans nærvær i verden ved at leve, sådan som han har instrueret i det.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Så giver Jesus til slut et vidunderligt løfte om, at han vil være med os alle dage, ikke blot de lette og lyse dage, men også de dage, som er mærket af modgang. For han har virkelig al magt i himlen og på jorden.

 

Søndagens tekst: Matt. 28:16-20

Teksten er fra Bibelen på Hverdagsdansk


Artiklen fortsætter efter annoncen:Jesu sidste ord til disciplene
16 De 11 disciple tog derefter af sted til den bjergskråning i Galilæa, hvor Jesus havde sagt, de skulle mødes. 17 Da de så ham, faldt de på knæ og tilbad ham. Men andre var usikre. 18 »Gud har givet mig al magt i himlen og på jorden,« sagde Jesus. 19 »Gå derfor ud og gør mennesker fra alle folkeslag til mine disciple. Døb dem til at tilhøre Faderen og Sønnen og Helligånden, 20 og lær dem at adlyde alt, hvad jeg har befalet jer. Og husk: Jeg er altid hos jer indtil verdens ende.«